Opnieuw uitkering van energietoeslag

In 2022 zijn de energietarieven enorm gestegen, voor vooral inwoners met een laag inkomen een enorme last. In het afgelopen jaar is daarom een bedrag van €1300,- per huishouden dat ervoor in aanmerking kwam uitgekeerd. Dit om een helpende hand te bieden bij het betalen van de rekeningen. Mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm kwamen daarvoor in aanmerking. De gemeente Hattem heeft de grens op 130% gezet, de in Nederland gebruikelijke norm is 120%.

Ook een energietoeslag in 2023
In dit nieuwe jaar is er wederom geld ter beschikking gesteld voor dezelfde groep mensen. Huishoudens die in 2022 al een energietoeslag hebben ontvangen, komen nu automatisch in aanmerking voor een nieuwe uitkering ter hoogte van €500,-. Voordat dit bedrag gestort wordt zullen de huishoudens eerst met een brief op de hoogte gesteld worden dat ze nogmaals energietoeslag ontvangen. De gemeente heeft aangegeven dit zoveel mogelijk in het voorjaar te willen regelen.

Wachten op nieuwe wet voor nieuwe gegadigden
Huishoudens die in 2023 voor het eerst recht hebben op energietoeslag moeten nog wachten op de nieuwe Wet op de Energietoeslag. Die wordt naar verwachting in juni van dit jaar van kracht. De gemeente en RTV Hattem zullen het nieuws plaatsen zodra hier meer over bekend is. Denk je recht te hebben op energietoeslag in 2023 en heb je dit niet in 2022 gehad? Lees dan op de informatiepagina over energietoeslag van de gemeente hoe je in contact komt hierover.

Maatwerk voor noodgevallen
Mocht je al in financiële problemen raken door de hogere energiekosten en/of hogere kosten voor levensonderhoud, dan is er vanuit de gemeente ook een Maatwerkfonds energie. Hiervoor kan er contact opgenomen worden met de gemeente.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in