Drie commissieleden namens PvdA benoemd

Een officieel moment vond maandagavond plaats in de eerste raadsvergadering na het zomerreces. “Een heugelijk moment in de democratie”, aldus burgemeester Marleen Sanderse.

Tijdens de raadsvergadering werden Chris van Groningen, Birgitta Hogendoorn en Roel Janssen benoemd als commissieleden namens de PvdA-fractie. De aanwijzingsperiode loopt van 13 september tot en met het einde van de zittingsperiode van de raad volgend jaar.

Brigitta Hogendoorn en Roel Janssen zijn lid van GroenLinks. Zij nemen nu zitting namens de PvdA in de commissie. Hanneke Jurriëns, voorzitter van de PvdA is blij met de drie nieuwe commissieleden. “De drie commissieleden ondersteunen de fractieleden van de PvdA en kunnen snuffelen aan de politiek. Zij kunnen op deze manier ervaring opdoen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar.”
Namens het PvdA-bestuur,  de fractie en de leden kregen de drie nieuwe commissieleden een bloementje aangeboden.

De raad van Hattem heeft twee raadscommissies ingesteld. De raadscommissie Sociale Zaken en de raadscommissie Algemene Zaken. De commissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor en adviseren de raad. Elke raadscommissie is gespecialiseerd in een aantal onderwerpen en heeft een eigen takenpakket. Een raadscommissie bestaat uit maximaal vijf niet-raadsleden per fractie. De commissieleden worden op voordracht van de fracties door de raad aangewezen. De raad heeft unaniem ingestemd met het aanwijzen van de nieuwe commissieleden.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in