ChristenUnie Hattem wil Met Vertrouwen Verder

De ChristenUnie Hattem heeft woensdagavond 12 januari in een ledenvergadering het programma voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De partij gaat de verkiezingen tegemoet onder het motto ‘Met Vertrouwen Verder’. Ook stemden de leden unaniem voor de lijst met kandidaten en werd het campagneplan gepresenteerd.

Tijdens een digitale, maar goed bezochte ledenvergadering kwam eerst de kandidatenlijst aan de orde. Deze vertoont een mooie, diverse samenstelling. De aspirant-raadsleden zijn afkomstig uit verschillende Hattemse wijken en verkeren in uiteenlopende fasen van het leven. Op de lijst staan onder meer lokale ondernemers, een predikant, actieve ouderen, mensen die werken in zorg, welzijn, overheid of het bedrijfsleven, vrouwen en mannen.

Gratis naar de Hattemse musea
De leden konden instemmen met de inhoud van het programma, nadat zestien wijzigingsvoorstellen werden besproken. Zo werd op voorstel van één van de leden een lokaal vuurwerkverbod in het programma verwerkt, waarbij eventueel kan worden overwogen om vuurwerk op enkele locaties toe te staan, of om een vuurwerk te organiseren. Andere opvallende zaken in het programma zijn een gratis lokale museumkaart om alle Hattemers vertrouwd te maken met de lokale cultuur en een aanscherping van de parkeernormen waardoor er meer ruimte ontstaat voor activiteiten als buitenspelen.

Een lege stoel
De leden konden ook instemmen met het voorstel om de fietsroutes verder te optimaliseren zodat fietsen of wandelen de meest voor de hand liggende keuze wordt voor verplaatsingen binnen Hattem. En als het aan de ChristenUnie ligt, staat er bij iedere raadsvergadering een lege stoel. Dit als symbool voor de toekomstige generaties die nog geen stem hebben, maar waarvoor we wel verantwoordelijkheid dragen.

Ontmoeting jong en oud
Natuurlijk zijn in het programma ook de voornemens te vinden voor de grote vraagstukken van deze tijd; de klimaatcrisis, huisvesting en zorg. De lokale politiek heeft op dat punt lang niet alle touwtjes in handen. Maar als het aan de ChristenUnie ligt, zijn we ambitieus als het gaat om duurzaamheid, bouwen we in Hattem binnen de huidige grenzen en bedden we zorg zoveel mogelijk in in het geheel van de samenleving. Jong en oud moeten elkaar kunnen blijven ontmoeten. De combinatie van IKC en woonzorgzone is daar een concrete uitwerking van.

Tenslotte werd de campagne gepresenteerd. Met het motto ‘Met Vertrouwen Verder’ geeft de ChristenUnie aan vertrouwen te hebben in de Hattemse samenleving en in zichzelf. Boven alles wil de partij vertrouwen uitspreken in God, die ons leert om verantwoord en liefdevol om te gaan met onze medemens en onze wereld.

De kandidatenlijst van de ChristenUnie Hattem is als volgt:

1 Arend Palland

2 Margriet Brouwer

3 Marinus Kers

4 Jan Jaap Zijlstra

5 Marten Beeftink

6 Elze van der Minne

7 Harmke Dijs-Stevens

8 Karin van der Meulen

9 Edwin Pleijsier

10 Peter de Jong

11 Denise Haar – van der Wetering

12 Henk Nagelhout

13 Rudi de Lange

14 Cathelijn Veltkamp-van der Worp

15 Annet Buter- van Ommen

16 Henk-Jan Brommer

17 Kor van der Helm

18 Margreet Woudenberg

19 Luuc Teuben jr.

20 Arjen Lankman

21 Hans van der Beek

22 Auke Schipper

23 Almatine Leene

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in