Visit Hattem financieel gered door gemeente en kan in 2023 evenementen blijven organiseren

In de gemeenteraadsvergadering van maandag 10 juli 2023 kwam Visit Hattem ter sprake doordat er er een amendement was ingediend met het onderwerp “Evenementen financiering 2023”. Visit Hattem (de evenementen-tak) kan binnenkort de personeelskosten niet meer betalen en ook de geplande evenementen niet meer organiseren, doordat er een gebrek aan geld is. Dit is ontstaan in 2022 doordat Visit Hattem had gerekend op een bedrag uit het Ondernemersfonds. Aan het begin van dit jaar bleek dat het Ondernemersfonds, de HAVO (Ondernemersvereniging) en Visit Hattem in een impasse zaten wat betreft het verstrekken/verkrijgen van het geld voor dit jaar. De reserves van Visit Hattem zijn inmiddels bijna op.

Huidig jaar afmaken met steun van de gemeente
Voor Hattem is het noodzakelijk dat de evenementen georganiseerd kunnen blijven worden. Dit is niet alleen goed voor de bewoners maar juist ook voor het toerisme. Zeker voor dit jaar (2023 is het Hanzejaar) zou het uitermate slecht uitkomen voor Hattem als er geen evenementen meer georganiseerd kunnen worden. Burgemeester Sanderse dankte als portefeuillehouder de indieners van dit amendement (D66, VVD, CDA, ChristenUnie en PvdA/GroenLinks) dan ook. De gemeenteraad heeft ingestemd met een bedrag dat aan Visit Hattem zal worden uitgekeerd ter overbrugging naar 2024. In 2024 komt er weer een definitieve regeling voor het financieren van evenementen. De evenementen voor 2023 (dat is nog een mooie lijst) kunnen dus doorgaan.

Kanttekeningen
Ondanks dat het voorstel is goedgekeurd door de raad, waren er ook tegenstanders. Fractie Borst gaf aan dat het Visit Hattem wel wil steunen, maar wel onder voorwaarde dat het verstrekte geld een lening zou zijn en dat Visit Hattem het terug zou betalen als het geld er toch weer komt. Het lijkt er alleen niet op het geld alsnog uit het Ondernemersfonds kan komen. De gemeente heeft geen zeggenschap in de bestedingen van het Ondernemersfonds en kan daarom niet het geld vrijmaken hieruit. Ook HattemCentraal kon het voorstel niet steunen omdat zij zich niet konden vinden in de gevolgde procedure en een garantstelling met nadere toelichten hadden verwacht.

Voor nu is Visit Hattem dus gered en kunnen inwoners en toeristen toch (blijven) genieten van de geplande evenementen. Aanstaande vrijdag zijn dat Handelaren van de Hanze en het Culinair Hanzefest. Later dit jaar volgen nog onder andere de jaarlijkse rommelmarkt, het Dikke Tinne Festival, 24uur Hanze, de Sinterklaasintocht en het winterfestijn.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in