Hattem moet ruim 3 ton extra betalen voor PlusOV

Uit de jaarstukken 2018 en de begroting voor 2019 van PlusOV blijkt dat deze organisatie te maken heeft met kosten die de begroting fors overstijgen. PlusOV is de regionale vervoerscentrale van de gemeenten Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en tot augustus 2019 Apeldoorn, Deventer en Zutphen. In opdracht van deze gemeenten vervoert het bedrijf leerlingen en personen naar instellingen voor dagbesteding of dagbehandeling. Ook vervoert PlusOV mensen die geen eigen vervoer hebben of geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer of openbaar vervoer.

Organisatorische problemen
2018 was het eerste volledige kalenderjaar waarin alle vormen van vervoer via PlusOV actief waren. Hoewel een verbetering van de kwaliteit van het vervoer is gerealiseerd, verliep de dienstverlening, zoals de start van het schooljaar 2018-2019, niet zonder problemen. Dit heeft gevolgen gehad voor de vervoerskosten.
Grofweg zijn er twee oorzaken waardoor de kosten hoger uitvallen: een hoger vervoersvolume en een hogere prijs per reiseenheid. Dit heeft met name voor stijging van de kosten voor het routegebonden vervoer gezorgd, zoals het leerlingenvervoer. De stijging van deze kosten lopen deels nog door in 2019 en PlusOV voorziet een overschrijding van de begroting. Ook op beheer en regie wordt een overschrijding verwacht, mede door een herberekening van deze kosten voor front office en planning, externe inhuur en het stroomlijnen van processen.

Drie gemeenten trekken zich terug
Voor 2020 en verder worden een aantal ontwikkelingen voorzien die van invloed zijn op de begroting. In de eerste plaats is dat het uittreden van de DAZ-gemeenten (Deventer, Apeldoorn en Zutphen). Hierdoor valt een groot deel van de vervoerskosten op het routegebonden vervoer weg. Ook een deel van beheer- en regiekosten vallen hierdoor weg. Tegelijkertijd heeft de nieuwe directeur van PlusOV aangegeven dat een investering in de organisatie noodzakelijk is om het kwaliteitsniveau op de gewenste hoogte te krijgen.

Ruimte vrijmaken in de begroting
PlusOV verrekent de kosten volgens een verdeelsleutel over de deelnemende gemeenten. Voor Hattem betekent dit dat de kosten over 2018 93.500 euro hoger uitkomen dan begroot en voor 2019 naar verwachting 148.200 euro hoger. In totaal zal de gemeente in de gemeentelijke begroting ruimte moeten maken voor een extra 151.700 euro.

Ook meerkosten in de jaren na 2019
Ook in 2020 zullen de kosten 142.300 euro hoger uitvallen dan tot dusver is begroot. Daar komt bij dat de Provincie Gelderland dat jaar voor het laatste jaar in de kosten van het vraagafhankelijk vervoer (voormalig regiotaxi) bijdraagt. Vanaf 2021 nemen daardoor de lasten voor de gemeente Hattem nog eens met 23.000 euro per jaar toe.

Hospers is bestuursvoorzitter PlusOV
In december 2018 is Wethouder Martijn Hospers bestuursvoorzitter van PlusOV geworden. Hij volgde de Apeldoornse wethouder Nathan Stukker op, omdat deze gemeente vanaf 2019 zelf het routegebonden vervoer gaat uitvoeren. Bij zijn aantreden gaf Hospers al aan dat het PlusOV-bestuur zich de komende maanden verder ging buigen over de nieuwe aanbesteding van het vervoer, kostenbeheersing en het verbeteren van de bedrijfsvoering. De aanbesteding is inmiddels afgerond, maar de overige ontwikkelingen vragen nog volop aandacht.

Meer informatie
Martijn Hospers is zaterdag 15 juni te gast in het radioprogramma Hattem Actueel om over PlusOV te praten.
Maandag 17 juni bespreekt de Commissie Sociale Zaken van de gemeenteraad de ontwikkelingen.

 

 

 

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in