Extra inzet tegen overlast jeugd

De gemeente Hattem ziet over de afgelopen weken een stijging van het aantal meldingen van jeugdoverlast. Er is sprake van overlast, vandalisme en diefstal hetgeen te relateren is aan (de gevolgen van) de corona-maatregelen.

Om verdere overlast te voorkomen werkt de gemeente samen met het overlastnetwerk. In dit netwerk zitten de volgende deelnemers: jongerenwerkers SWH, wijkagenten, jeugdco├Ârdinator van de Veiligheidskamer, preventiemedewerker van Tactus, jeugdconsulent CJG, BOA en de ketenregisseur. Samen willen zij signalen van overlast oppakken en een aanpak ontwikkelen.

Inzet extra jongerenwerkers
De eerste stap die in deze aanpak is genomen, is de openstelling van het jongerencentrum en de inzet van extra jongerenwerkers. Het jongerencentrum Ons Plekkie gaat open voor jongeren die behoefte hebben aan ondersteuning, sociaal contact of op zoek zijn naar een maatje. Dit past binnen de corona-maatregelen en biedt jongeren een plek om elkaar te ontmoeten.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in