Aanvraag bijdrage Cultuurfonds is nog mogelijk

Het Cultuurfonds Gelderland heeft dit jaar bijna 400 projecten ondersteund. Daarmee werd er ruim 1 miljoen euro gegeven aan cultuur en natuur in de regio.

Afgelopen jaar ontving het Voerman Museum Hattem 1.500 euro van het Cultuurfonds Gelderland. En het Cultuurfonds Hattem gaf eveneens 1.000 euro aan dit museum, maar ook eenzelfde bedrag aan de Stichting Matthäus Passion Hattem. Het Voerman Museum Hattem gebruikt het geld voor de ontwikkeling van een app Kunst zien zonder te kijken en de Stichting gebruikt het geld voor een uitvoering van de Matthäus Passion van J.S. Bach.

Cultuurfonds Hattem
Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt. Hattem heeft een eigen cultuurfonds en werft hiervoor zelf financiën. Dit geld heeft tot doel projecten te steunen op het gebied van cultuur- en natuurbevordering, alsmede samenlevingsverbindende ideeën, projecten en initiatieven, die de stad Hattem extra aantrekkelijk maken om er te wonen, te werken en te recreëren.

Ook een aanvraag doen?
Eenieder die een initiatief organiseert dat onder deze doelstelling valt, kan een aanvraag voor financiële ondersteuning doen via het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het Cultuurfonds Hattem heeft het beheer van haar gelden namelijk ondergebracht bij dit fonds. Echter, bij de toekenning van gelden worden de criteria van Cultuurfonds Hattem aangehouden en die zijn breder dan die van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Nieuwe aanvragen
In 2020 kunnen er nieuwe verzoeken voor ondersteuning worden gedaan voor mooie projecten in Gelderland. De eerste deadline hiervoor is 20 januari 2020. Later in het jaar zijn nog drie verdeelrondes. Ga naar www.cultuurfonds.nl/gelderland voor alle informatie over aanvragen bij het Cultuurfonds Gelderland.
Rechtstreeks een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Hattem kan ook. Alle informatie staat op de website: cultuurfondshattem.nl

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in