Hattemse amendementen aangenomen op CDA-congres

De Hattemse CDA heeft succesvol invloed uitgeoefend op diverse amandementen tijdens het digitale verkiezingscongres van het landelijke CDA op 8 en 9 januari. Tijdens dit congres zijn meerdere Hattemse amendementen (wijzigingsvoorstellen) op het verkiezingsprogramma aangenomen.

Voorzitter van het CDA Hattem, Henberto Remmerts: “We zijn blij dat we met een aantal betrokken leden een mooie, inhoudelijke bijdrage hebben kunnen leveren aan het verkiezingsprogramma. Als relatief kleine CDA-afdeling hebben we namens onze leden met succes invloed kunnen uitoefenen op de landelijke koers. Ook met een kleine groep mensen kun je landelijk het verschil maken. Met veel enthousiasme zullen we dan ook een bijdrage leveren aan de landelijke campagne richting 17 maart.’’

De amendementen zijn in het afgelopen najaar door betrokken leden van het CDA Hattem opgesteld. Voordat zij op het landelijk congres werden behandeld, zijn de amendementen nog in de ledenvergaderingen van het CDA Hattem en het CDA Gelderland behandeld.

Economie niet leidend voor toekomst luchtvaart
Al langere tijd is luchtvaart een belangrijk onderwerp voor het CDA Hattem. Mede dankzij de inbreng van het CDA Hattem is in het nieuwe verkiezingsprogramma opgenomen dat economie alleen niet leidend mag zijn voor de toekomst van de luchtvaart. De overlast voor mens en milieu door de luchtvaart moet worden teruggedrongen. Daarom moeten onder andere nachtvluchten worden gereduceerd, moeten vliegtuigen stiller en milieuvriendelijker worden en zijn laagvliegroutes niet acceptabel.

Humane opvang vluchtelingen in Nederland
Het CDA Hattem heeft al eerder gepleit voor barmhartige migratiepolitiek en een humane opvang van vluchtelingen in Nederland. Daarom heeft de afdeling zich met succes ingezet voor een steviger verankering van barmhartigheid tegenover vluchtelingen in het verkiezingsprogramma. Het CDA Hattem heeft daarnaast met succes een amendement ingediend over een halvering van het collegegeld gedurende het eerste jaar en een redelijke stagevergoeding voor alle lerarenopleidingen.

Europese Centrale Bank
Het CDA Hattem heeft ten slotte aandacht gevraagd voor een beter evenwicht in het verkiezingsprogramma als het gaat om de rol van de Europese Centrale Bank en de monetaire politiek. Deze inbreng heeft geleid tot een gesprek met Pieter Omtzigt en Wopke Hoekstra. Na een goed gesprek is het CDA Hattem erin geslaagd de tekst te wijzigen, met het oog op meer consistentie in het monetaire en ECB-beleid.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in