Winkeliers aan zet over koopzondagen

Animo bij ondernemers?
In de commissie Samenleving en Bestuur werd opnieuw gesproken over de mogelijkheid voor Hattemse winkeliers om op zondag open te gaan. Hoewel de standpunten van de politieke partijen bekend zijn, zijn nu eerst de Hattemse ondernemers aan het woord. De commissie besprak de inhoud en de opzet van een onderzoek waaruit duidelijk moet worden in hoeverre de Hattemse winkeliers open willen gaan.

Onderzoeksbureau
De meningen over zondagsrust verschillen van politieke partij tot politieke partij, maar die discussie wordt niet gevoerd tijdens de commissievergadering op maandag 9 oktober. De leden bespreken een voorstel dat is opgesteld door het onderzoeksbureau I&O in opdracht van de gemeente. Deze stap komt onder meer voort uit het bestuursakkoord dat ChristenUnie, PvdA/GL en D66 sloten.

Goede opzet
De meeste partijen tonen zich tijdens de bespreking tevreden over de voorgestelde opzet. Erik Kleinpenning (VVD) vroeg zich wel af waarom de musea niet worden meegenomen in de opzet. Juist de wisselwerking tussen de culturele instellingen en de middenstand zou een bijdrage kunnen leveren aan een levendige binnenstad ook op zondagen. Blijkens de reactie van de wethouder is het nu nog niet nodig om daar onderzoek naar te doen, ook omdat de musea al open kunnen zijn op zondag. In een later stadium kan wel aandacht aan de wisselwerking tussen ondernemers en musea worden gegeven.

“Mut blieven zoas ’t was”
Volgens Teun Juk (CDA) is het goed zoals het was: geen zondagsopenstelling. Dat komt hem op vragen van andere raadsleden te staan die zich verbazen over de volgens hen gewijzigde opstelling van de christendemocraten die in de aanloop naar de verkiezingen gematigder was. Juk geeft aan dat in die tijd het goede gesprek wenselijk was, maar dat we nu in een andere fase zitten, waardoor het goed is om duidelijkheid te geven. Desondanks zal het CDA met belangstelling de uitkomst van de vragenlijst afwachten en bij voldoende animo voor een zondagsopenstelling meewerken aan de uitwerking er van.

Verwarrende actie
Kritiek is er op de door Hattem Centraal gelanceerde enquête onder 1500 Hattemers. De ChristenUnie toont bij monde van Elze van der Minne haar onvrede:”We zijn als raad een mooi gezamenlijk proces ingestapt en de raadpleging die Hattem Centraal zonder verder overleg heeft georganiseerd werkt verstorend en verwarrend.” Erwin Kwakkel heeft vragen bij de betrouwbaarheid: “Ik had, als ik dat had gewild, de enquête wel tien keer kunnen invullen.”
Pascalle Koortens (Hattem Centraal) pleit voor deelname van inwoners aan het onderzoek, maar daarin krijgt ze geen bijval van de andere partijen. “Wanneer duidelijk is hoe de ondernemers in deze materie zitten, kunnen we gaan nadenken over hoe we dan verder gaan. In die fase kunnen ook inwoners meedenken.” aldus Erwin Kwakkel (D66)

Wat als?
De meeste zorgen heeft de commissie over hoe te handelen na afname van de enquête. Wat wanneer de respons te laag is? En wat wanneer de ondernemers voor zijn? Op het eerste reageert het onderzoeksbureau I&O:”Een respons van 50% of lager zou inderdaad niet wenselijk zijn. We werken aan zo veel mogelijk reacties door de brieven persoonlijk langs te brengen en door ook persoonlijk langs te gaan bij winkeliers die na een bepaalde termijn nog niet hebben gereageerd. Daar hebben we bij andere onderzoeken ook succes mee gehad.”
Wethouder Margriet Brouwer voegt daar aan toe dat de enquête in een enveloppe van de gemeente wordt aangeboden. De bereidheid om die te openen is meestal groter dan wanneer het om een onbekend onderzoeksbureau gaat.

Het vervolg
In oktober kunnen de Hattemse winkeliers in, om en buiten het centrum bezoek verwachten met de vragenlijst in de hand. Nog in 2023 moet de analyse en de uitslag bekend zijn. Wanneer voldoende winkeliers aangeven mee te willen werken aan een koopzondag kunnen de plannen geconcretiseerd worden, zodat helder wordt vanaf wanneer en hoe vaak de winkeldeuren op zondag opengaan. En wanneer het aantal achterblijft bij de drempel van 66% van de winkeliers is de Hattemer consument altijd nog welkom van maandag tot en met zaterdag.

^HH

1 REACTIE

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in