“Blijf zuinig met drinkwater”

Kort douchen, geen drinkwater gebruiken voor het sproeien van de tuin en de vaatwasser pas aanzetten als hij vol is. Provincie Gelderland, waterbedrijf Vitens en de Gelderse waterschappen roept op om ook de komende maand zuinig te blijven met drinkwater. Ondanks de recente regen blijft het watertekort groot. ‘Na een paar buien sta je minder stil bij het watertekort, maar de extreem lage grondwaterstand is niet met een week regen verholpen.’ zegt Gelders gedeputeerde Josan Meijers.

In Gelderland maken we voor ons drinkwater gebruik van grondwater. Door de weinige regen en het hoge verbruik van water hebben we de afgelopen tijd een aanslag gepleegd op onze reserves. Om het grondwatertekort op te lossen zijn 200 dagen met regen nodig.

Jelle Hannema van Vitens: ‘Ja, er blijft water uit de kraan komen, maar bij aanhoudende droogte moeten we echt bewuster en zuiniger met ons drinkwater omgaan om de grondwatervoorraden op peil te houden. Boeren mogen niet sproeien waardoor een deel van de oogst dreigt te mislukken en natuurgebieden lopen ernstige schade op. Laten we daarom solidair zijn en allemaal zuinig aan doen.’

Verboden waterschappen blijven van kracht
Dat een paar buien de problemen niet oplossen, blijkt ook uit de aanhoudende droogtemaatregelen van de Gelderse waterschappen. Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Rijn en IJssel handhaven het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater. Waterschap Rivierenland houdt vast aan het beregeningsverbod. Waterschap Rijn en IJssel heeft daarbij ook een verbod ingesteld op het onttrekken van grondwater rond drie kwetsbare natuurgebieden. ‘De gevolgen van deze droogte kunnen nog lang merkbaar zijn.’ zegt Frank Wissink, heemraad van Waterschap Rijn en IJssel. ‘Als de winter ook droog blijft, komen we volgend voorjaar écht in de problemen. Dan kan de grondwaterstand zich niet herstellen.’

Lessen trekken
Deze droogte toont het grote belang van ons water en drinkwater. We moeten er zorgvuldig mee omgaan. Gedeputeerde Meijers: ‘Het is belangrijk dat we zowel op landelijk als regionaal niveau straks grondig evalueren. We waren goed voorbereid, maar toch moeten we kijken hoe we ons in Nederland en Europa nog beter aan kunnen passen aan het veranderende klimaat.’ Denk voor je de kraan aanzet even na over waar het water vandaan komt. We moeten er nog lang mee vooruit. Meer tips over zuinig omgaan met water, zijn te vinden op de site van Vitens.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in