Belangengroep Woonzorgzone Geldersedijk bepleit belang van participatie

De Brede Commissievergadering van 7 juli had als voornaamste agendapunt het bespreken van de Omgevingsvisie. Voor de Belangengroep Woonzorgzone Geldersedijk was dit aanleiding om in de vergadering in te spreken. Jolanda Westerink voerde namens de Belangengroep het woord. Zij gaf aan dat de Omgevingsvisie ook gaat over participatie en gezondheid en met name vanuit dit eerste punt sprak zij in.

Mevrouw Westerink is van mening dat de waardering van de gemeente voor wat betreft inbreng vanuit de inwoners niet eenduidig is. Zij verwees naar de voorlopige conclusies over participatie in het Koersdocument Omgevingsvisie Hattem van 25 mei 2021. In deze voorlopige conclusie is de gemeente van mening dat er vele reacties zijn gegeven. In totaal een kleine 5% van de inwoners. “Dat zijn ongeveer 600 inwoners; 600 burgers die hun input hebben gegeven, omdat ze zich betrokken voelen bij de ontwikkelingen in Hattem”, aldus Westerink.

Participatie vanuit burgers zelf
In de Raadsvergadering van november 2020 bood mevrouw Westerink namens de Belangengroep een petitie aan die was ondertekend door 600 Hattemers. “5% van de Hattemers! 600 burgers lieten weten, dat ze een andere visie hebben op de ontwikkelingen rond de woonzorgzone. Deze mensen willen allemaal een heroverweging van het plan voor de woonzorgzone Geldersedijk, een aaneengesloten woonzorgzone. Zij willen een goede leef- en woonkwaliteit voor de bewoners van het Uilennest, Hof van Blom, Hollewand én de toekomstige bewoners van de nieuwe woonzorgzone. Zij willen geen IKC en geen beweegboulevard! Dit was participatie, die was geïnitieerd door de burgers zelf en niet vanuit de gemeente.” De reactie van de raadsleden destijds was voor de belangengroep ronduit teleurstellend.

Burenfestival
Op het inspreken van mevrouw Westerink afgelopen woensdag reageerden de heren Kort D66 en Kers CU. Volgens de heer Kort zijn de standpunten voor de woonzorgzone bepaald en heeft D66 zich sterk gemaakt om de bouwhoogte te beperken.
Zowel CU als D66 willen graag in gesprek met de omwonenden. Mevrouw Westerink heeft de petitie aan de heer Kers gegeven met daarin de namen van alle Hattemers die hebben getekend. Dit heeft (nog) niet tot een gesprek met betrokkenen geleid. Wellicht dat dit wel op gang kan komen na Burendag dat de start moet zijn van het Burenfestival. Mevrouw Westerink is daar op voorhand niet positief over, omdat de nadruk hierbij ligt bij het IKC en niet bij de woonzorgzone.

Wil je precies lezen en bekijken wat is besproken in de commissievergadering? De inspraaknotitie van mevrouw Westerink is hier na te lezen. De commissievergadering met daarin het inspreken en de reactie van raadsleden is hieronder terug te kijken.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in