Hattem bestrijdt maatschappelijke meerwaarde en urgentie ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 geschreven. Net als verschillende andere overheden hebben de gemeenten Elburg, Heerde, Oldebroek en Hattem hun kijk op deze nota geformuleerd in de vorm van een zienswijze die zij per brief aan de minister van I&W hebben gestuurd.

De vier gemeenten concluderen dat ‘het basisuitgangspunt van de nota niet dienend is aan de beleidsdoelstellingen van Rijk, provincies en gemeenten voor duurzaamheid en volksgezondheid. Het uitgangspunt is het faciliteren van groei van de luchtvaart, ondanks het feit dat dit aantoonbaar strijdig is met de doelstellingen voor een gezonde leefomgeving, klimaat en natuur.’

Urgentie
Volgens de gemeenten wordt in alle gepresenteerde scenario’s uitgegaan van het bieden van groeiruimte aan de luchtvaart, zonder dat wordt aangetoond welke maatschappelijk meerwaarde en urgentie dit heeft.

Gezonde leefomgeving
De gemeenten Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek zetten duurzaamheid en een gezonde leefomgeving centraal in beleid en uitvoering in het belang van de inwoners. Zij zien in de voorliggende nota deze prioriteiten niet terug en doen een dringend beroep op de minister om dit in de definitieve versie van de Luchtvaartnota wel mee te nemen.

Ook heeft de coronapandemie volgens de gemeenten duidelijk gemaakt dat minder gebruik van vliegtuigen nodig is, omdat er alternatieven zijn zoals digitale overlegvormen. Daarom moet serieus ingezet worden op robuustheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Dit is een logischer en verstandiger koers dan de klassieke focus op groei schrijven de gemeenten in de brief.

De volledige brief is te lezen op de website van de gemeente Hattem.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in