Rabocheque voor moestuin Vrieze’s Erfgoed

WAPENVELD – De Rabobank heeft vanuit een duurzaamheidsbijdrage bij haar 125-jarig bestaan, het initiatief voor een regeneratieve of no-dig moestuin op Vrieze’s Erfgoed beloond met een bijdrage van maar liefst 5.000 euro. De cheque werd op het molenerf namens de Rabobank overhandigd door Steane Hamer-Dijkslag aan Angela van der Haar en Jan Nitrauw.

Veerkrachtig ecosysteem
‘De doelstelling van een no-dig (spreek uit no-dik) moestuin is om de gezondheid van de bodem te verbeteren en de biodiversiteit te bevorderen. Door een duurzaam bodembeheer wordt ook de algehele veerkracht van het ecosysteem vergroot’, zo zet Angela van der Haar heur missie uiteen.
‘En dat past precies in de doelstelling van Vrieze’s Erfgoed. Omdat we geen rogge meer verbouwen, is er nu volop ruimte om hiermee te beginnen’, zegt Jan Nitrauw namens het Comité molen de Vlijt dat verantwoordelijk is voor het beheer van Vrieze’s Erfgoed.

Co-productie
Angela is verbonden aan een vergelijkbare moestuin elders. Ze is nu enige tijd in Wapenveld woonachtig en kwam op het idee een dergelijk project op poten te zetten op Vrieze’s Erfgoed. Het contact heeft er toe geleid dat is besloten het project gezamenlijk op te pakken.

Geen konijnen, wel gereedschap
De bijdrage van de Rabobank is een belangrijke stap op weg naar uitvoering. ‘Hiermee kunnen we investeringen doen als het plaatsen van een afrastering tegen konijnen en hazen en gereedschap aanschaffen om het project te faciliteren’, legt Nitrauw uit.

Vrijwilligers welkom
Opzet is dat Angela de moestuin verder zelf gaat runnen met behulp van vrijwilligers en zo mogelijk ook door mensen met een zorgvraag en jongeren. Afzet van de producten aan particulieren moet dan plaatsvinden via de streekwinkel naast de molen en ook EETIT, de uitbater van de molenboerderij, heeft al aangegeven met de verse groenten van het eigen molenerf te willen werken. ‘We hebben nog heel wat te doen maar alle betrokkenen zijn enthousiast en zo’n steun in de rug van de Rabobank is dan ook heel fijn’, aldus Angela van der Haar. Wie meer informatie wil of interesse heeft om straks als vrijwilliger aan de slag te gaan kan dat melden via
info@vriezeserfgoed.nl.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in