Stadsbestuur Hattem start met de Green Deal

Het stadsbestuur van Hattem begint met de Green Deal Hattem en heeft hiervoor een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd. De Green Deal is een lokaal duurzaamheidsoffensief bedoeld om Hattem toekomstbestendig te maken. “Iedere inwoner kan hier een bijdrage aan leveren”, deelt wethouder duurzaamheid Tjitske Siderius mee.

Duurzaamheid
“Een duurzame toekomst raakt alle inwoners van Hattem”, benadrukt Siderius. “Want duurzaamheid gaat over klimaatverandering, energietransitie en circulariteit en over toekomstbestendig omgaan met onze stad en leefomgeving. We willen graag alle in Hattem aanwezige kennis, expertise en ervaring over duurzaamheid samenbrengen en omzetten in concrete plannen die we gezamenlijk uitvoeren.”

Vitale coalitie
Het stadsbestuur gaat graag het gesprek aan met mogelijke partners om dit te realiseren. De wethouder denkt daarbij aan bedrijven en maatschappelijke organisaties als Powered by Hattem, Woningstichting Triada, Vereniging Landschap en Milieu Hattem, het Duurzaamheidsloket en het Gelders Natuurnetwerk. “Maar dat kunnen ook andere overheden zijn zoals het Waterschap Vallei en Veluwe en de Provincie Gelderland.” Deze gelegenheidscoalitie kan dan samen met inwoners doelen vaststellen, plannen maken en die vervolgens uitvoeren. “Dit alles op basis van gelijkwaardigheid.”

Klimaatberaad
Het stadsbestuur wil alle Hattemers de kans geven om zich hierbij aan te sluiten. Siderius: “We gaan onderzoeken of het mogelijk is om een lokaal klimaatberaad op te richten. Als dit gebeurt dan hoop ik dat dit een mooie afspiegeling zal zijn van de Hattemse bevolking zodat iedereen zich uitgenodigd voelt om aan te haken.”

Rode draad
De Green Deal Hattem zal als een rode draad door deze bestuursperiode lopen, geeft de wethouder voor duurzaamheid aan. De gemeenteraad sprak op 28 november over dit project en zal hierover op 12 december een besluit nemen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in