Raad keurt begroting 2023 goed

HATTEM – De Hattemse gemeenteraad keurde maandagavond de voorstellen voor de begroting 2023 goed. Het college toonde zich na afloop tevreden. Met deze begroting kan verder worden gewerkt aan de uitvoering van het collegeakkoord, terwijl er in financieel opzicht een positief saldo kan worden verwacht.

Even volhouden
Voor toeschouwers op de publieke tribune of de beeldbuis was de bespreking van de begroting een behoorlijke uitdaging. Om vijf voor één ’s nachts bleek de overgrote meerderheid van de raad achter de cijfers en de erachter liggende voorstellen te staan. Tevoren waren een aantal moties en amendementen ingediend. Sommige daarvan werden in de bespreking al van tafel gehaald dankzij toezeggingen van het college, zodat er aan het einde van de avond slechts over een enkel aanpassingsvoorstel hoefde te worden gestemd.

Verkeersbeleid herzien?
Tijdens het voorafgaande debat werd onder meer aandacht gevraagd voor het verkeersbeleid in Hattem. Sommige woordvoerders zouden het liefst zien dat verdere uitvoering van de verkeerplannen wordt gestaakt. Wethouder Koen Castelein maakte duidelijk dat dat niet gaat gebeuren. Er zijn al afspraken gemaakt met aannemers. Wel wordt de uitvoering geëvalueerd. De uitkomsten van die evaluatie dragen bij aan een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) voor de jaren daarna.
Ook is er sprake van een fietsplan dat door allerlei maatregelen moet bijdragen aan een fietsvriendelijker Hattem. Daarmee geeft het college uitvoering aan het S-T-O-P (Stappen, Trappen, OV, Persoonlijk autovervoer) principe dat verschillende partijen in hun verkiezingsprogramma hadden opgenomen.

OZB 4% omhoog
Een voorstel van Hattem Centraal om de OZB-verhoging van 4% te schrappen haalde het in de stemming niet. De meeste raadsleden lieten zich overtuigen door wethouder Tjitske Siderius. Zij maakte duidelijk dat nu géén verhoging toepassen een afwijking is van de  jaarlijkse aanpassing op basis van de inflatie, terwijl de voorgestelde 4% minder is dan de werkelijke inflatie.

Vernieuwd stadhuis, maar hoe dan?
Meer succes had een voorstel van Hattem Centraal om de raad te laten meebeslissen over de herinrichting van het stadhuis. Daarvoor komen in het voorjaar verschillende scenario’s op tafel. De raad zou een keuze moeten maken uit deze plannen voordat deze in gang worden gezet. Hiermee werd raadsbreed ingestemd. Ook krijgen inwoners inspraak over sommige onderdelen van het plan.

Parels in de begroting
Na afloop van de vergadering toonde het college zich verheugd over het aannemen van het financiële stuk door de raad. Op de vraag wat de parels in deze begroting zijn, noemden de collegeleden het Maatwerkfonds Energie, de plannen voor woningbouw voor ouderen en het samenwerken aan een “Green Deal Hattem”. Dat laatste krijgt gestalte met inbreng van organisaties én inwoners. Daarmee geeft deze sluitende begroting een antwoord op de grote uitdagingen van deze tijd: inflatie, klimaatcrisis en woningnood, aldus het college.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in