Werkbezoek Europarlementariër Mohammed Chahim

Vrijdag 3 mei bezocht Mohammed Chahim de regio Noord Oost Veluwe. Hij was hier op uitnodiging van de afdelingen GroenLinks-PvdA Epe, Heerde en Hattem. Doel was vooral helder krijgen van lokale uitvoerbaarheid van Europese regels. Met de Europese verkiezingen (6 juni) in het vooruitzicht kwam Brussel op 3 mei in de regio.

Hoogwatergeul Veessen
Het werkbezoek werd gestart bij de Hoogwatergeul Veessen met een toelichting van het Waterschap Vallei en Veluwe. Al snel bleek dat Chahim tijdens zijn afstuderen betrokken was geweest bij de rekenmodellen van dit giga waterproject. Een project van ruim drie miljard euro. Toch niet veel als we kijken naar de herstelkosten van de overstromingen in Duitsland vorig jaar, merkte hij op. Met kosten boven de 11 miljard, zo licht Chahim toe, is er nog niets aan de noodzakelijke waterbeheersing is gedaan. De ingrepen moeten in Duitsland nog starten.
Aan bod kwamen ook de vragen over o.a. de Europese aanbestedingsregels en het stikstofbeleid. Chahim gaf toelichtingen en tips. Er wordt volgens hem veel te veel geroepen dat iets niet kan door de stikstofregels of aanbestedingsregels. Concrete tip werd: ‘Stelt u maar de vraag waar staat het dat het niet mag en volgens welke regel?  Vraag hierop door’, aldus Chahim.

’t Veen Hattem
Het tweede deel van het werkbezoek vond plaats op ’t Veen. Chahim heeft als wethouder van Helmond uitvoerig lokale bestuurderservaring opgedaan en dat motiveert hem scherp te letten op hoe Europese richtlijnen lokaal uitpakken. Zijn motto Groen doen is een andere manier om uit rood te komen vertaalt hij graag naar het verduurzamen van woningen om huishoudens met lage inkomens beter betaalbaar te laten wonen. Verduurzamen is win-win voor iedereen.Ook voor bedrijven die hierin werkzaam zijn.
Ondertussen heeft ook wethouder Koen Castelein zich bij de groep gevoegd. Het woningtekort in Nederland met in het bijzonder de schaarste aan bouwruimte in Hattem kwam ter sprake. Naast de betaalbaarheid van wonen werden ook de soorten van woningen besproken. Chahim sprak zich openhartig uit dat het belachelijk is dat huizen van zo’n tien jaar geleden 165.000 euro nu ruim 5 ton moeten kosten. Tijdens de wandeling kwamen de technische uitvoerbaarheidsaspecten aan bod met ook weer de Europese regels.

Fractievoorzitter Jaap van Tiel is blij met de komst van een Europarlementariër naar Hattem. ‘Dit is heel belangrijk. Brussel zo dichtbij en dat is in het grote Europa ook weer bijzonder.’ Volgens Van Tiel is dit een bijzonder geslaagd bezoek, zeker ook door de praktische tips. ‘Het is mooi om te weten dat er anders met sommige regels om kan worden gegaan of te weten hoe er makkelijker bij subsidies kan worden gekomen.’

Uitvoerbaar
Chahim zegt in een tussentijds interview van RTV Hattem-tv geïnspireerd te raken door hoe er nagedacht wordt in Hattem over het ’t Veen en de wil om een gebied te creëren dat past bij Hattem, dat past bij het verplaatsen van bedrijven en dat de ontwikkeling past bij de natuur en ook nog waar toekomstige bewoners zich goed bij kunnen voelen. Hij zal zich in Europa blijven inzetten bij het bedenken van regels die ook uitvoerbaar zijn voor Hattem.

Niet achterover leunen
Het derde deel van het werkbezoek was de thema-avond in de Marke. Er werd gesproken over een goede onderlinge afstemming en samenwerking binnen Europa. Het elektriciteitsnet kwam aan bod, als ook het spoorwegennet. Wat betreft de energietransitie moet er niet achterovergeleund worden, aldus Chahim. Hij noemde meerde voorbeelden waar technologische ontwikkelingen elders veel sneller gaan dan in Europa. Tot slot kon worden geconcludeerd dat ‘van een sterk Europa Nederland niet zwakker wordt, maar vooral sterker’.

Een verdeeld Europa is niet opgewassen om problemen op wereldschaal te kunnen weerstaan. Het worden spannende tijden en hopelijk gebruiken de kiezers 6 juni om te stemmen voor klimaatrechtvaardigheid en veiligheid, aldus de woordvoerder van GroenLinks-PvdA

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in