De Zaaier en Van Heemstraschool naar ‘De Noordgouw’?

Het Hattemse college van B&W stelt de gemeenteraad voor om het eerste scholencluster, een zogenaamd Integraal Kindcentrum, te plaatsen op de locatie van de voormalige Noordgouw. In dit scholencluster worden De Zaaier en de Van Heemstraschool gehuisvest.

In februari spreekt de raadscommissie over de locatiekeuze en in maart neemt de gemeenteraad naar verwachting een definitief besluit over de locatie. De bouw van drie Integrale Kindcentra komt voort uit de Onderwijsvisie die in 2017 samen met schoolbesturen is opgesteld.

Het college heeft voor zijn besluit het locatieonderzoek als basis genomen. Daarnaast is er naar andere aspecten gekeken, waaronder toekomstige ontwikkelingen bij geschikte locaties, zoals de ontwikkelingen van ’t Veen en de woonzorgzone Geldersedijk.

Drie locaties

Uit het locatieonderzoek kwamen drie geschikte locaties naar voren, namelijk het ijsbaanterrein, de huidige Van Heemstraschool en de voormalige Noordgouw. Het college verkoos de Noordgouw om verschillende redenen, waaronder de herontwikkeling van ’t Veen. In de komende jaren verandert dit bedrijventerrein naar een gemengd gebied van wonen, werken en recreëren. Er worden in de komende jaren honderden woningen gepland en een school is een verrijking voor het gebied.

Daarnaast is de combinatie met de Marke en alle functies in dit gebouw, zoals sport, Centrum van Jeugd en Gezin, bibliotheek en zwembad voor het college van grote waarde. De huidige ijsbaanlocatie is beoogd als woonzorgzone, een gebied waar ouderen kunnen wonen en zorg kunnen ontvangen.

Schoolbesturen hebben voorkeur voor IJsbaanterrein

Wethouder onderwijs Martijn Hospers: ‘Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor goede huisvesting van onderwijs. De locatiekeuze is een belangrijke stap voor de nieuwbouw van het eerste onderwijscluster. Om tot een locatie te komen, hebben we samen met het onderwijs een zorgvuldig proces doorlopen. De schoolbesturen vinden de Noordgouw een goede locatie, maar hebben een voorkeur voor het ijsbaanterrein. Bij de scholen en ouders spelen er bezwaren, waaronder zorgen over de verkeerssituatie rondom de Noordgouw. B&W heeft besloten dat de Noordgouw de beste locatie is, kijkend naar alle ontwikkelingen en belangen in Hattem. Het is nu aan de gemeenteraad om over ons voorstel te besluiten. Ook bij het vervolgproces hebben we nadrukkelijk aandacht voor de wensen en zorgen van scholen en ouders.’

Drie Integrale Kindcentra

Hospers vervolgt: ‘Met het bouwen van drie scholenclusters in Hattem zorgen we dat het basisonderwijs in Hattem toekomstbestendig is. In de Integrale Kindcentra staat het kind centraal en zorgen we dat kinderen zich goed kunnen voorbereiden op de toekomst en zich breed kunnen ontwikkelen. Dat doen we met goede scholen, met goede verbindingen tussen voorschoolse opvang en basisonderwijs én de wereld daarbuiten. Op de locatie van de Noordgouw kunnen we dat waar maken.’

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in