Hattem wil eerlijke en transparante verdeling sociale huurwoningen

De gemeente Hattem wil bepaalde doelgroepen, zoals jongeren en rolstoelgebruikers, meer kansen bieden op de huurwoningmarkt. Daartoe is een nieuwe huisvestingsverordening geschreven die de gemeenteraad in haar vergadering van 13 december a.s. zal bespreken. Dit concept is geschreven samen met de gemeenten Heerde en Epe. Verder zijn Triada en de Huurdersraad betrokken in dit proces.

Beoogd effect
Met de aanpassing van de huisvestingsverordening willen de gemeenten een zo eerlijk mogelijke verdeling van de schaars vrijkomende sociale huurwoningen bereiken, aangepast aan de vraagstukken van deze tijd.

Doelgroepwoning
Door schaarste aan sociale huurwoningen hebben bepaalde doelgroepen een lage slagingskans om voor zo’n woning in aanmerking te komen. Daarom is in de nieuwe huisvestingsverordening opgenomen dat sommige woningen specifiek worden aangemerkt als doelgroepwoning. Denk hierbij aan jongerenwoningen en rolstoeltoegankelijke woningen.

Toewijzing door loting
Ook kan gebruik gemaakt gaan worden van toewijzing door loting. Voordeel van loting is bijvoorbeeld dat het woningzoekenden met weinig ‘woonpunten’ (zoals onder andere jongeren) een wat grotere kans geeft op een woning. Men verwacht dat door een lotingssysteem het aantal urgentieaanvragen waarschijnlijk iets zal afnemen. Een te groot deel van de woningen toewijzen via loting geeft weer nadelen en daarom blijft er wel een maximum percentage.

Urgentie
Voor het toekennen van urgentiewoningen willen de gemeenten werken met een onafhankelijke derde partij. Vanaf 1 januari zal Enserve deze rol vervullen. De bezwarenprocedure zal via de reguliere Bezwarencommissie verlopen.

In de Raadsvergadering van 13 december bespreken de raadsleden de concept huisvestingsverordening. De vergadering begint om 20.00 uur en is rechtstreeks te volgen via radio en tv-hattem.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in