Voorlopige cijfers jeugdzorg in Hattem

Voorlopige cijfers van het CBS geven aan dat in de eerste helft van 2020 minder jongeren in Hattem gebruik maakten van jeugdzorg dan vorig jaar. In de eerste maanden van 2019 maakten 8,78% van de Hattemse jongeren gebruik van jeugdzorg en voor 2020 is dit 6,36%.

Samenwerking
De gemeente Hattem kan niet precies verklaren wat de oorzaak van de daling is. “In de gemeente Hattem zetten we op verschillende manieren in om de inzet van jeugdhulp te voorkomen. Door een directe samenwerking met organisaties in het CJG, de huisartsen en scholen willen we problemen bij kinderen gezinnen vroegtijdig signaleren, zodat we met lichte ondersteuning grotere problemen en zware zorg kunnen voorkomen. Door ook samen te werken met de Wmo en Werk en Inkomen werken we vanuit het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’.”

Preventieve activiteiten
“Ook door de inzet van preventieve activiteiten, zoals de buurtsportcoaches, weerbaarheidstrainingen, het opvoedadviesbureau en steunouders willen we de basis leggen voor een gezonde, veilige en kansrijke omgeving waar kinderen opgroeien.”

Te vroeg om conclusies te trekken
“We hopen door onze inzet het jeugdhulpgebruik en de kosten die daarmee gemoeid gaan te beperken. De cijfers van het CBS zijn voorlopige cijfers. De ervaring uit voorgaande jaren is dat de definitieve cijfers hoger uit zullen vallen. We vinden het daarom nog te vroeg om de conclusie te trekken dat de jeugdhulp flink is afgenomen in Hattem,” aldus de gemeente.

Volgens het CBS nam het aantal jongeren in Nederland dat jeugdzorg krijgt in de jaren 2015–2019 toe. In de eerste helft van 2020 daalde het aantal jongeren met jeugdzorg met 6 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019, toen waren er 378 duizend jongeren met jeugdzorg. De cijfers over 2020 zijn nog voorlopig, die over 2019 zijn definitief. In voorgaande jaren waren de definitieve cijfers 5 tot 6 procent hoger dan de voorlopige resultaten.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in