Wethouder Broekhuis zet drie Hattemse bedrijven in het zonnetje

Wethouder Carla Broekhuis was donderdag en vrijdag op bezoek bij drie bedrijven in Hattem om hen in het zonnetje te zetten. “Dispo Medical, het Bakkerijmuseum en Soul Sisters bieden prachtige kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zijn daarmee een inspiratie voor andere werkgevers.”

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het moeilijk om een baan te vinden. Dit kan door persoonlijke omstandigheden, zoals een andere culturele achtergrond, fysieke, psychische of financiële problemen.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Met goede begeleiding door het bedrijf en het Werkgeversservicepunt Regio Zwolle -waar de Hattemse werkmakelaar onderdeel van is- kunnen zij toch aan het werk en daardoor deelnemen aan de samenleving. De bedrijven die de wethouder bezocht laten zien dat deze manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen van groot belang is: bij deze bedrijven telt iedereen mee.


Werken aan zelfvertrouwen
De wethouder is trots op de inzet van de Hattemse bedrijven: ‘Deze bedrijven kijken niet alleen naar hun eigen belang, maar bieden ook ruimte aan mensen voor wie het minder makkelijk is om een baan te vinden. Door de kansen die deze mensen krijgen, kunnen ze nieuwe werkervaring opdoen en werken aan hun zelfvertrouwen. Doordat ze vaak al lang thuis zitten, voelen ze zich vaak geen volwaardig onderdeel van de samenleving. Voor deze mensen is het belangrijk dat er ondernemers zijn die hen een kans willen geven in de vorm van een betaalde werkplek of in de vorm van een werkstageplek om werkervaring op te doen en zo weer dichter in de buurt te komen van een baan. Deze drie Hattemse bedrijven bieden mensen deze kansen en ik hoop dat zij daarmee ook andere ondernemers inspireren hetzelfde te doen!”


Netwerkorganisatie
Het regionaal Werkbedrijf Regio Zwolle is een netwerkorganisatie waarin veertien gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties en onderwijsinstellingen hun krachten bundelen om de komende jaren zoveel mogelijk kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Het gaat om mensen die niet of moeilijk zelfstandig hun weg naar werk kunnen vinden, zoals bijvoorbeeld 50-plussers, jongeren tot 27 jaar en Wajongers met arbeidsvermogen. Het Werkgeversservicepunt Regio Zwolle ondersteunt werkgevers bij bijvoorbeeld het in dienst nemen en houden van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in