Meer kansen in bouw en techniek in Overijssel en Gelderland Noord

Net als voorgaande maanden, daalde het aantal WW-uitkeringen in september in de drie regio’s van Overijssel en Gelderland Noord. Ook vergeleken met een jaar geleden is er sprake van een afname. Deze afname doet zich ook voor in de bouw. In deze sector zijn er toenemende tekorten aan technische vakmensen, zoals elektriciens, loodgieters en monteurs zonnepanelen en elektriciteitsnetten. Door de energietransitie en de aanpak van het woningtekort neemt de vraag naar deze beroepen alleen maar toe. Ook verlaten de komende jaren veel medewerkers de bouw door pensionering. Dit biedt kansen voor werkzoekenden die zich willen omscholen naar een bouwberoep.

WW-uitkeringen in Stedendriehoek en Noordwest Veluwe dalen in september verder
Eind september 2021 verstrekte UWV 6.875 WW-uitkeringen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 1,7% (-121 uitkeringen). Dit is iets minder dan de landelijke afname van 2,2%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen eveneens lager. De regionale daling is 26,0%, oftewel 2.419 uitkeringen. Deze afname is iets groter dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-25,3%).

Toenemende vraag naar technische vakmensen in bouw
De afname van WW-uitkeringen doet zich ook voor in de bouw. Dit is een belangrijke sector in de drie regio’s van Overijssel en Gelderland Noord. De banen van werknemers in de bouw zijn hier namelijk sterker vertegenwoordigd dan landelijk.

Hoewel de bouw de afgelopen jaren groeide en er nog steeds veel projecten in de planning staan, kan de groei de komende jaren worden afgeremd. Naast een tekort aan materialen, kunnen personeelstekorten en maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen de bouwproductie beperken. De bouw doet het tot nu toe echter beter dan eerdere prognoses voorspelden.

Vacatures groeien
De impact van de coronacrisis bleef in de bouw beperkt: de gerealiseerde werknemersbanen geven in 2021 een positief beeld en ook de vacatures groeien sterk. De arbeidsmarkt voor bouwberoepen is dan ook zeer krap in de drie regio’s: er zijn meer vacatures dan geschikte kandidaten. Dit betekent kansen voor werkzoekenden die hier werk in zoeken of zich willen laten omscholen richting een bouwberoep. Het Regionaal Mobiliteitsteam en de Leerwerkloketten kunnen hierbij ondersteunen.

Het Regionaal Mobiliteitsteam is in het leven geroepen om werkloosheid, sinds het ontstaan van de coronacrisis, zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Waar werkloosheid dreigt, wordt ingezet op een duurzame stap van werk naar werk. Bij het Leerwerkloket kunnen werkzoekenden terecht om advies in te winnen over scholings- en loopbaanvragen. Daar worden verschillende instrumenten voor ingezet.

Veel technisch geschoolde vakmensen nodig
Voor de middellange termijn verwacht de sector dat de vraag naar personeel blijft, onder andere door de energietransitie en de aanpak van het woningtekort. Daarvoor zijn veel technisch geschoolde vakmensen nodig, zoals elektriciens, loodgieters, monteurs zonnepanelen, monteurs en installateurs gas en water (inclusief warmtepomp), monteurs elektriciteitsnetten en technisch isoleerders. Op dit moment is al sprake van tekorten aan dergelijke technici en hebben veel werkgevers moeite om aan personeel te komen. De bouwsector is bovendien vergrijsd, waardoor de komende jaren veel werknemers door pensionering de sector verlaten.

 

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in