PvdA Hattem tevreden over bezoek Gelders PvdA-lijsttrekker Peter Kerris

De PvdA-fractie Hattem kijkt met tevredenheid terug op het bezoek dat Peter Kerris, lijsttrekker voor de Gelderse PvdA aan Hattem bracht. De thema’s waarvoor de PvdA in Gelderland campagne voert zijn: Een eerlijke toekomst, een betaalbaar huis, een vaste baan en een school in de buurt. Om dat te toetsen in de gemeente Hattem was maandagmiddag 4 maart Gelders PvdA lijsttrekker Peter Kerris op bezoek in Hattem. De Hattemse PvdA’ers, onder wie wethouder Carla Broekhuis én Siebren Buist (Heerde) die kandidaat is voor de waterschapsverkiezingen van het waterschap Vallei en Veluwe ontvingen Kerris gastvrij. Het werkbezoek richtte zich op belangrijke plaatselijke onderwerpen.

IKC op Noordgouw-terrein geweldige locatie
Gestart werd met een wandeling naar de, door het college voorgestelde, nieuwe locatie van de eerste scholencluster voor de nieuwbouw van de Van Heemstraschool en De Zaaier op het terrein van de voormalige school de Noodgouw. Kerris vindt het een geweldige locatie om een Integraal Kindcentrum te plaatsen in de buurt van het zwembad, de Marke als sportlocatie en de bibliotheek. Hij benadrukte nog dat de aanwezigheid van de hoogspanningskabels geen belemmering kan zijn. Zeker gezien het feit dat de bekabeling op termijn ondergronds gebracht gaat worden. Uiteraard bevestigde hij ook de mening van de PvdA Hattem dat er een goed plan moet komen voor de verkeersveiligheid.

Derde supermarkt
Vervolgens werd de locatie voor de derde supermarkt (Lidl) bekeken en uitgebreid aandacht besteed aan de nieuw te bouwen woonwijk ’t Veen. Met de aanwezigheid van de wijken Plan Zuid, het Rode dorp en de ABC-wijk is de komst van een supermarkt in deze omgeving zeer welkom. Kerris gaf aan voorstander te zijn van het bouwen van een mix van sociale woningbouw, betaalbare koopwoningen en levensbestendige woningbouw. Met wethouder Carla Broekhuis werden de mogelijkheden besproken om te bekijken of er nog ruimte is voor een financiële bijdrage van de Provincie Gelderland.
Peter Kerris: ‘Ondanks mijn drukke agenda ben ik blij een aantal uren in Hattem te hebben rondgewandeld. Ik ben blij verrast van al die mooie ontwikkelingen van het scholencluster, de komst van een supermarkt en de voorgestelde nieuwe wijk ’t Veen. Ik zal de plannen de komende jaren zeker blijven volgen.’

Standpunt Provinciale Staten over derde supermarkt
Peter Kerris is op dit moment fractievoorzitter van de PvdA in de Provinciale Staten Gelderland. Voor de komende verkiezingen staat hij nummer 1 op de lijst voor de PvdA. De Provinciale Staten is het hoogste bestuursorgaan van een provincie. De Gelderse staten hebben in 2015, toen Kerris daarvan deel uitmaakte, in een brief aan de gemeente Hattem laten weten dat vestiging van een derde supermarkt aan de Populierenlaan strijdig is met het provinciale omgevingsbeleid. Dit beleid houdt in dat de provincie m.b.t. detailhandel zich richt op het behoud en versterken van krachtige winkelcentra. De Populierenlaan sluit niet aan op een bestaand winkelgebied en draagt daardoor niet bij een aan economisch krachtig stadscentrum. Helaas was Kerris vandaag niet in de gelegenheid om een toelichting te geven op het huidige standpunt van de PvdA.

 

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in