‘Met elkaar werken aan een duurzaam Hattem’

Dat is waar het Hattemse college van B&W voor staat en het betekent dat er flink geïnvesteerd wordt de komende jaren. De gemeente investeert in onder andere onderwijs, wonen, de openbare ruimte, duurzaamheid, arbeidsparticipatie en voorzieningen voor minima. Daarbij is participatie met en door inwoners en partners het uitgangspunt. Duurzaamheid is het thema dat steeds terug komt in de begroting. Niet alleen op het gebied van voorzieningen, maar ook als gaat om het werken aan een energieneutraal Hattem.

Kwaliteit
Wethouder Auke Schipper geeft aan wat in de komende periode in de openbare ruimte gaat gebeuren: ‘We gaan investeren in onze prachtige, historische binnenstad. Dat doen we zowel in de inrichting van de openbare ruimte, als in het samen met ondernemers en instellingen verder op de kaart zetten van Hattem. Naast de al lopende projecten zoals de binnenstad en de ontwikkeling van ’t Veen en het bedrijvenpark H2O, gaan we de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren. Dat doen we bijvoorbeeld door straatmeubilair en afvalbakken te plaatsen. De Zuiderzeestraatweg, Hessenweg, Vechtstraat en Burgemeester Bijleveldsingel richten we opnieuw in. Daarbij vragen we uiteraard aan inwoners en andere betrokkenen naar hun mening en inbreng.’

Schoolgebouwen
Wethouder Martijn Hospers, verantwoordelijk voor onder andere financiën en onderwijs, licht toe: ’Eind 2017 hebben we besloten om de Hattemse basisscholen te clusteren in drie locaties. Op korte termijn maken we een keuze voor de locatie van het eerste scholencluster en daarmee ook de bouw. Nieuwe normen voor schoolgebouwen laten zien dat we met hogere bedragen rekening moeten houden dan tot nu toe gedaan werd. De begroting laat nu een schatting van bijna 7 miljoen aan kosten voor de bouw zien. We realiseren ons dat dit een flink bedrag is, maar het is vooral een waardevolle investering in de toekomst en in de voorzieningen van Hattem als stadje om prettig te wonen.’

Ondersteuning
Wethouder Carla Broekhuis geeft een toelichting op het gebied van werk en inkomen: ‘We willen dat iedere Hattemer mee kan doen en dat betekent dat de gemeente passende zorg of ondersteuning biedt. Meedoen betekent ook dat we de minimaregelingen die we al hebben niet alleen in stand houden, maar uitbreiden met bijvoorbeeld een scholierenregeling, een eenmalige bijdrage van 300 euro bij de overgang van basis naar voortgezet onderwijs voor kinderen uit gezinnen tot 130% van de bijstandsnorm. Ook willen we energiemaatregelen bereikbaar maken voor inwoners met een laag inkomen. Ons doel is dat Hattemers zoveel ze kunnen volop meedoen op de arbeidsmarkt en in de samenleving.‘

Zie ook: Coalitieakkoord Hattem: “gezond en duurzaam”

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in