CDA: “Geen windmolens in Hattem, maar zonnepanelen op voormalige vuilstort “

De gemeenteraad van Hattem heeft na een amendement van het CDA het beleidskader hernieuwbare energie vastgesteld. “Daarmee is de basis gelegd voor een goede ruimtelijke invulling van projecten op het gebied van duurzame energie,” aldus CDA-woordvoerder Harry Kremer. Hij wil niet wil dat er toch mogelijkheden komen voor grootschalige windenergie in Hattem.

Voor de locatie van de voormalige vuilstortplaats aan de Oranje Nassaulaan wordt onderzocht of deze geschikt is voor zonnepanelen.

Harry Kremer: β€œHet CDA is hier voorstander van. Wel dient er een zorgvuldige en participatieve procedure te worden gevolgd. Belangrijk is dat in combinatie met de zonnepanelen de natuurwaarde van de voormalige vuilstort wordt verhoogd. Daarbij moet de verbindingsfunctie worden versterkt. Met dit beleidskader geeft Hattem invulling aan de afgesproken duurzaamheidsambitie uit het coalitieakkoord.”

Zie ook: Plan voor zonnepanelen op voormalige vuilstort stuit op weerstand

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in