Plan voor zonnepanelen op voormalige vuilstort stuit op weerstand

Met een brief aan de gemeenteraad van Hattem hoopt de vereniging Natuur en Milieu Gelderland een plan voor zonnepanelen in de natuur tegen te houden. De gemeente wil de komende tijd laten onderzoeken of een voormalige vuilstort geschikt is als locatie voor zonnepanelen. Volgens de natuurvereniging kan dat niet, omdat dit gebied onder Natura2000 valt.

‘Op deze plek komen veel wilde zwijnen en reeën, en er groeien nu al bijzondere planten’, legt Alex de Meijer namens Natuur en Milieu Gelderland uit. ‘De gemeente noemt het een voormalige vuilstort. Maar de Veluwe is vergeven van voormalige vuilstortplaatsen. Die zijn allemaal allang afgedekt en onderdeel van de omgeving geworden. Dit is nu echt een natuurgebied.’

Nog slechts een onderzoek
Wethouder Auke Schipper begrijpt niet goed waar de onrust vandaan komt. ‘Ik ben een beetje verrast door deze brief’, zegt hij. ‘Vooral omdat we nu alleen nog maar toestemming geven voor een onderzoek naar die locatie. Uit dat onderzoek zal moeten blijken of we hier zonnepanelen kunnen neerleggen, en hoe we dan tegelijk de natuur kunnen versterken.’

De Meijer legt uit dat hij vooral hoopt in gesprek te gaan met de gemeente en de provincie, over dit plan. ‘Ik ben vooral teleurgesteld in de provincie, die nu dit onderzoek steunt. Zij beloven steeds dat ze ons als milieuorganisatie zullen betrekken bij dit soort plannen, maar als puntje bij paaltje komt, gebeurt dat nooit.’

De Meijer verwijst daarnaast naar een gedragscode Zon op Land, die verschillende organisaties hebben opgesteld. ‘Daarin staat duidelijk dat we proberen te voorkomen dat zonnepanelen in Natura2000-gebieden worden neergelegd. Er zijn uitzonderingen mogelijk, maar dan moet er geen alternatief zijn. Ik geloof dat dat alternatief er nu wel degelijk is: kijk bijvoorbeeld ook eens naar bedrijventerrein H2O. Daar ligt nog genoeg grond wat ingezet kan worden voor zonnepanelen.’

Bedrijventerrein is te dure grond
Wethouder Schipper is het niet met hem eens. ‘Die grond wordt op dit moment allemaal bewerkt om het bouw- en woonrijp te maken. De komende tijd zullen op die grond verschillende bedrijven gebouwd worden. Al die kostbare grond, om dat dan in te zetten voor zonnepanelen, met een geringe financiële opbrengst, dat zou heel jammer zijn.’

De Meijer vindt het jammer dat er naar de grondprijs gekeken wordt. ‘Dat is precies wat het probleem is in Nederland: als de marktprijs bepalend is, krijgen we alleen maar zonneparken op landbouwgrond en in de natuur. Wij zijn van mening dat zonneparken geplaatst moeten worden waar we dat als samenleving willen, en wat mij betreft is dat niet op een plek waar zwijnen en reeën lopen.’

Volgens Schipper is Natuur en Milieu Gelderland inmiddels uitgenodigd voor een gesprek over de plannen. ‘Uiteindelijk werkt met elkaar praten natuurlijk beter dan brieven schrijven’, zegt hij. ‘En nogmaals: het is nog slechts een onderzoek, we wachten de uitkomst rustig af.’

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in