Biodiversiteit in Hattem krijgt flinke impuls

De gemeente Hattem gaat samen met bewoners, bedrijven en lokale organisaties aan de slag om de biodiversiteit in Hattem te verbeteren. “Met behulp van een 4-jarige programma van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland gaat Hattem bouwen aan een bloeiend landschap waar allerlei dieren zoals wilde bijen, vlinders, zangvogels en kleine zoogdieren zich thuis voelen.”

Biodiversiteit onder grote druk
Om verschillende redenen is de biodiversiteit sterk afgenomen, ook in Hattem. Recent onderzoek naar insecten laat dat duidelijk zien. Eén van de oorzaken is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Het landelijk gebied heeft steeds minder ruimte voor bloeiende beplanting. Dat bestuivers -waaronder wilde bijen- het moeilijk hebben en in aantal achteruit gaan, is nadelig voor de biodiversiteit als geheel. Veel planten zijn voor hun voortbestaan immers afhankelijk van bestuiving door insecten. En dat geldt indirect ook voor de dieren die daarvan weer afhankelijk zijn. En zonder bestuivers komt uiteindelijk ook onze voedselvoorziening in gevaar. “Gelukkig kun jij zelf iets doen voor meer biodiversiteit op het eigen erf”, zo laat de gemeente Hattem weten.

Zelf aan de slag
Grondeigenaren kunnen onder andere samen met een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland een biodiversiteitsplan opstellen. Zij krijgen gratis advies om een bloeiend bijenlandschap te creëren dat ook voor andere dieren een geschikte leefomgeving biedt. Hoe en wanneer beplanting en nestkastjes kunnen worden opgehaald wordt op een later tijdstip bekendgemaakt.

Workshop insectenhotels
Ook een workshop insectenhotel maken hoort bij het programma. Je maakt zelf een insectenhotel met hout, leem en riet. Op die manier dragen jij ook bij aan nestgelegenheid voor solitaire bijen op hun eigen grond.

Infoavonden – data volgen!
Op een aantal informatieavonden hoor je veel meer over dit Biodiversiteitsprogramma van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. De gemeente Hattem voegt er aan toe dat door beperkingen vanwege het coronavirus deze avonden nul nog niet kunnen worden vastgesteld.

Dit project wordt gefinancierd door de provincie Gelderland en de gemeente Hattem.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in