Bijdrage energieparticipatie zonnepark blijft achter bij streefpercentage

De gemeente Hattem moet een uitvoeringsplan maken over lokaal eigendom van inwoners bij duurzame projecten als zonnevelden. De gemeenteraad heeft een motie die daarvoor pleit bij meerderheid (ChristenUnie, CDA en PvdA voor, D66 en HattemCentraal tegen) aangenomen. Dat gebeurde tijdens de raadsvergadering over het toekomstige zonnepark Wielink aan de Oostersedijk. Met “lokaal eigendom” wordt bedoeld dat Hattemers moeten kunnen profiteren van de opbrengsten van dit project en toekomstige duurzame projecten.

In het Beleidskader Hernieuwbare Energie is ook aandacht voor lokaal eigendom. In deze notitie staan onder meer randvoorwaarden voor zonneparken. Een van die voorwaarden is dat de inwoners van de gemeente Hattem de mogelijkheid wordt geboden om te participeren in het zonneveld (voor minimaal 40% van de waarde van de investering in het zonneveld).¬†Harry Kremer, raadslid voor het CDA Hattem, is als initiatiefnemer van de motie die werd ingediend namens het CDA, de PvdA en ChristenUnie blij dat een meerderheid van de raad heeft ingestemd. Kremer vroeg tijdens een eerdere vergadering al aandacht voor de mogelijkheden om inwoners te laten profiteren van de opbrengsten van duurzame projecten. Daarbij had hij met name aandacht voor de Hattemers met een smalle beurs. “Alle inwoners moeten in principe kunnen participeren in lokaal eigendom, conform het vastgestelde beleid van de gemeente Hattem.”

In dezelfde vergadering werd een motie van D66 / HattemCentraal verworpen. In deze motie werd gevraagd de uitgangspunten van het Beleidskader Hernieuwbare Energie toe te passen. Bij het Zonnepark Wielink is namelijk maar 5% beschikbaar voor energieparticipatie, in plaats van het streefpercentage van 40% zoals genoemd in het beleidskader. Helaas is initiatiefnemer niet bereid te voldoend aan het participatiekader van de beleidsnotitie. De motie van D66 / HattemCentraal is echter verworpen doordat CDA, PvdA en CU tegen stemden.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in