Reis mee door kerkelijke liedboeken in Emmaüskerk Hattem

Muziekpedagoog Marten Kamminga heeft een reis met kerkelijke liederen door de eeuwen heen voorbereid. Hij komt daarover vertellen op dinsdag 19 februari in de Emmaüskerk aan de Dorpsweg. In het programma is ook veel tijd ingeruimd voor samen liederen zingen.

Van alle tijden
Verschillen in liedkeuze zijn niet alleen tijd-gelinkt maar ook van alle tijden. Zo zijn er ook vandaag de dag nog steeds kerken die alleen of vooral Psalmen in de kerkdienst laten zingen. En er zijn kerken met bijvoorbeeld een voorkeur voor het gebruik van de bundel Opwekking.

Breed palet
In het Liedboek met de ondertitel ‘Zingen en bidden in huis en kerk’, dat onder meer in veel gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland wordt gebruikt, is juist een breed palet aan liederen opgenomen. En liederen die de één graag zingt worden door andere kerkgangers juist bewust gemeden. Er is ook gelegenheid om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Graag aanmelding via leerhuis@kpnmail.nl  De bijeenkomst op dinsdag 19 februari duurt van 20.00 tot 22.00 uur en de toegang is vrij.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in