Hattem gaat aan de slag met duurzaamheidsdoelen – heb jij een goed plan of idee?

De gemeente Hattem stuurt aan op een klimaat-, energieneutrale en gezonde leefomgeving voor de inwoners en bedrijven. Om hier stappen in te zetten is het programma Duurzaamheid opgesteld. Dit programma zorgt er voor dat er sturing is op initiatieven en projecten die allemaal bijdragen aan het verduurzamen van Hattem.

Nieuw tijdperk
Er zijn grote veranderingen van het energiesysteem op komst. Er zijn al diverse initiatieven genomen om te zorgen voor het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen. “De gemeente heeft hierbij een voorbeeldfunctie. Samen met onder andere Powered by Hattem zijn er al op diverse gemeentelijke panden zonnepanelen geplaatst. Maar alleen hiermee zijn we er nog niet. Ook initiatieven van inwoners en bedrijven zijn hierbij nodig”, legt wethouder Auke Schipper uit. “Afgelopen jaren is er hard gewerkt op het thema duurzaamheid. Met dit programma kunnen we nóg grotere stappen zetten. We hebben hierin de Hattemers en de bedrijven in onze mooie Hanzestad nodig. Als gemeente hebben we een ‘ja, mits’ houding. We willen samen de initiatieven oppakken. Dit programma helpt hierbij.”

Duurzaamheidsdoelen
Met het programma Duurzaamheid kan de gemeente makkelijker initiatieven ondersteunen en voortgangsrapportages maken. Zo krijgt het college de mogelijkheid tijdig bij te sturen. Wethouder Schipper: “De ambitie van de gemeente Hattem reikt verder en stuurt aan op klimaatneutraal, energieneutraal en een gezonde leefomgeving voor haar inwoners met een horizon voorbij 2030.”

Heb jij een goed plan of idee?
De gemeente Hattem roept inwoners en bedrijven op om met ideeën of initiatieven te komen voor een duurzamer Hattem. Meld jouw idee bij de gemeente Hattem via gemeente@hattem.nl onder vermelding van ‘Programma Duurzaam’

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in