Vijfde Daendelslezing in Hattem

De vijfde Daendelslezing in Hattem is op vrijdag 20 maart in de Grote of Andreaskerk. Spreker is dr. Diederick Slijkerman (1969), historicus, jurist en theoloog. Hij is vooral bekend als auteur over politieke geschiedenis.

Deze Daendelslezing gaat dit keer niet over een patriot zoals Herman Willem Daendels, Johan Derk van der Capellen tot den Pol, Rutger Jan Schimmelpenninck of over een Patriottische gebeurtenis zoals de Nederlandse burgeroorlog. Dezee keer is het een leidende figuur uit het kamp van de Oranjegezinden: Gijsbert Karel van Hogendorp.

‘Tweemanschap’
Op school leerden we altijd dat Van Hogendorp de eerste was van het “driemanschap”, dat in 1813 de Prins van Oranje uit Engeland haalde om in ons land Koning Willem I te worden. Maar in de lezing zal dr. Slijkerman duidelijk maken, dat beter gesproken kan worden over een “tweemanschap”.

Andreaskerk
De lezing wordt gehouden op vrijdag 20 maart in de Grote of Andreaskerk. De toegang is gratis. Het Hattems Mannenkoor en de leden van het Sint Anna Schuttersgilde verlenen hun medewerking. De avond begint om 20.00 uur en wordt georganiseerd door de Commissie Daendels in samenwerking met de Kunstkring Hattem, de Vrienden van het Voerman Museum Hattem, de Stichting Willem Greeve, de Stichting Cultuurfonds Hattem en de Vereniging Heemkunde Hattem.

Dr. Diederick Slijkerman promoveerde in 2011 over het Geheim van de ministeriële verantwoordelijkheid en schreef over de vice-presidenten van de Raad van State, In dienst van de Kroon, biografieën van Wim Treub, Enfant terrible en van Henk Vonhoff, Liberaal zwaargewicht en eerder ook de biografie van Gijsbert Karel van Hogendorp, Wonderjaren.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in