Hattemers willen duidelijkheid over ‘Hoofdroute door Hattem’

Wat vinden Hattemers van de nieuwe hoofdroute door Hattem? Daar is door de gemeente Hattem onderzoek naar gedaan.

Nu de werkzaamheden aan de Hoofdroute door Hattem -van A50 tot aan de Geldersedijk- zijn afgerond, heeft de gemeente de inwoners uitgenodigd hun mening over de werkzaamheden en veranderingen te geven. In totaal zijn 378 reacties binnengekomen.

De Burgemeester Bijleveldsingel, Vechtstraat en Hessenweg zijn wegen met meerdere functies. Zo zijn het doorgaande routes met gemotoriseerd verkeer, maar ook woonstraten met veel fietsers waar leefbaarheid en verkeersveiligheid erg belangrijk is. “Gezien de beperkte ruimte om deze functies te vervullen, is sprake van een kwetsbaar evenwicht waarin de doorgaande route, leefbaarheid, verkeersveiligheid en verblijfskwaliteit allen een plek hebben”, aldus wethouder Auke Schipper.

Wisselende reacties
De weginrichting, straten en beplanting zijn behoorlijk gewijzigd. Bovendien is de maximale snelheid van 50 km/uur verlaagd naar 30 km/uur.  Wethouder Auke Schipper: “We krijgen dan ook wisselende reacties, van bewoners en weggebruikers die het als positief ervaren tot mensen die zorgen hebben.” De gemeente heeft betrokkenen de gelegenheid gegeven om zich uit te spreken over verbeterpunten en aandachtspunten. “De reacties geven een indruk van de subjectieve werkelijkheid; een gevoel van onveiligheid of hogere snelheden. Daarnaast hebben we objectieve gegevens verzameld; snelheids- en ongevallengegevens,” aldus de wethouder.

Hattemers willen meer duidelijkheid
Volgens Schipper laat de evaluatie zien dat de snelheid op alle routedelen gedaald is ten opzichte van de vorige situatie. En uit de enquête, maar ook uit diverse gesprekken, volgt dat de Hattemers graag meer duidelijk willen over het gewenste gedrag op de weg voor wat betreft:
1. Lage snelheid.
2. Ruimte bieden aan fietsers.
3. Rechts heeft voorrang.

Schipper ziet als doel van het onderzoek: “Dat fietsers, omwonenden en bestuurders van motorvoertuigen op een goede, veilige manier gezamenlijk gebruik kunnen maken van de hoofdroute en deze bovendien een leefbare omgeving heeft.” Daarom wil de gemeente Hattem naar aanleiding van de enquête aanpassingen doen langs de hoofdroute. Voor de weggebruikers moet dan duidelijker zijn hoe de voorrang geregeld is én dat de maximale snelheid 30 km/uur is. Het gaat hier om het kruispunt Duisteresteeg – Hessenweg en het kruispunt Vechtstraat – Burgemeester Bijleveldsingel.

Kijken naar elkaar wie voorrang heeft
In de enquête is het kruispunt Vechtstraat – Hessenweg – Dorpsweg – Hendrikjesweg het meest benoemd. Weggebruikers weten niet goed wie voorrang moet verlenen. Met als gevolg dat zij naar elkaar staan te kijken. “Door dit kruispunt te verkleinen gaan we het overzichtelijker maken. Over andere elementen waarmee we het overzicht en de duidelijkheid kunnen verbeteren denken we nog na, ” aldus wethouder Schipper.

In het eerste halfjaar worden de maatregelen verder uitgewerkt. Maar binnenkort wordt een  markering ‘30’ op een aantal locaties aangebracht en komen er verkeersborden bij het kruispunt Crunershof – Bijleveldsingel.

4 REACTIES

  1. Kruispunt Dorpsweg – Hessenweg verkleinen?? Voor fietsers nog minder ruimte in de toekomst? Ja, als automobilist heb ik mijn snelheid aangepast maar het blijft gevaarlijk OP DE GEHELE ROUTE voor fietsers. Ga je ze inhalen als automobilist, ik voel me niet prettig en de fietser zeker ook niet. Inhalen van fietsers op de Hessenweg is bijna onmogelijk geworden zonder gevaar te veroorzaken. Denk a.u.b. goed na over de te nemen maatregelen !!!

  2. Bij kruising Vechtstraat , Hessenweg , Hendrikjesweg al aantal x meer problemen . Bijna ongelukken gehad.

  3. Ik blijf bij het feit, dat we hier in Hattem qua verkeersveiligheid voor fietser en voetgangers achter blijven. Voorrang vanaf rechts op de Bijleveldsingel, daar wordt totaal geen gehoor aangegeven daar het voor de automobilist een vrijbrief is hard te rijden vanwege het rechte stuk, dit geldt ook voor de Vechtstraat, de Hendrikseweg wordt ook veel te hard bereden, als je uit de Mate komt en de Hendrikseweg op wil moet je oppassen niet te worden geschept, mede oorzaak dat auto GEEN 5 meter van de hoek worden geparkeerd, geen overzicht dus. Er vallen in de toekomst vast wel gewonden of het zij doden. Er moet een handhaving van 30 km/uur komen en duidelijke bebording. Ik kan U garanderen dat het een keer misgaat.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in