Huisartsen platgebeld met vragen over nieuwe vaccinatieronde

De telefoon staat roodgloeiend bij de huisartsen nu er weer mensen voor een nieuwe vaccinatieronde worden uitgenodigd. Als eerste zijn de mensen onder 60 jaar met een medische indicatie aan de beurt. Maar er zijn volop vragen over de vaccinatiestrategie, zo blijkt uit een rondgang van Omroep Gelderland langs Gelderse huisartsen.

Voor veel mensen is niet duidelijk wanneer ze aan de beurt zijn en of ze een medische indicatie hebben. De huisartsen maken de selectie van de patiënten die tot een medische risicogroep behoren en met voorrang gevaccineerd worden.

Het gaat dan om:

  • mensen die de jaarlijkse griepprik krijgen
  • mensen die geen griepprik ontvingen, maar wél een indicatie daarvoor hebben
  • andere mensen met een medische indicatie, omdat ze bijvoorbeeld epilepsie, MS, reuma of schildklierproblemen hebben

‘Kwetsbaar, dus wil op de lijst’
Patiënten melden zich bij hun huisarts met de vraag of ze een medische indicatie kunnen krijgen, zeggen meerdere artsen. “We krijgen telefoontjes van mensen die zeggen: ik sta misschien niet op de lijst van de medische indicaties, maar ben wel kwetsbaar en wil ook op de lijst. Ik kan dat natuurlijk alleen doen als mensen voldoen aan de criteria”, zegt onder meer huisarts Joost Siegelaar, ook voorzitter van Huisartsen Regio Apeldoorn.

Die voorwaarden zijn niet voor iedereen duidelijk. Onder de griepvaccinatie vallen bijvoorbeeld patiënten met afwijkingen aan luchtwegen en longen, met een chronische hartfunctiestoornis of hiv-patiënten. Maar dit geeft geen volledig beeld, ook omdat de aandoeningen waarmee je opgeroepen wordt voor de griepprik nog nader gespecificeerd zijn.

Grote druk
“We worden ontzettend veel gebeld, ook met de vraag wanneer ben ik aan de beurt. Het kost ons heel veel tijd, maar we willen de patiënt goed informeren”, zegt huisarts Ilona van Nispen tot Pannerden-Moorrees uit Arnhem. “Als ik die vraag krijg, kan ik die als huisarts ook nog niet beantwoorden, omdat dat nog onduidelijk is”, aldus Joost Siegelaar. “Het is een hele drukke periode, die een grote druk op de huisartsenpraktijk legt.”

‘Vaccinatiestrategie beter uitleggen’
Ook Jeanette Klijn Velderman, huisarts in Brummen, constateert dat alles rondom het vaccinatiebeleid enorm veel tijd kost. “De onduidelijkheid komt ook doordat het in elke provincie weer anders loopt.”

Dat heeft volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging LHV te maken met de leveringen van vaccins aan huisartsenpraktijken die per provincie plaatsvinden en doordat de doelgroepen tussentijds zijn gewijzigd. “Deze gespreide leveringen maken het ingewikkeld, voor huisartsen zelf, voor patiënten en anderen. Het leidt tot vragen van patiënten, die zich afvragen waarom zij nog geen uitnodiging hebben ontvangen van hun huisarts, terwijl leeftijdgenoten in een andere provincie die wel hebben gehad”, aldus de LHV.

Klijn Velderman vindt dat de landelijke overheid ons beter moet informeren. “Het zou helpen als er een eenvoudige uitleg komt hoe de vaccinatiestrategie is, zodat de huisartsenpraktijken niet meer overstelpt worden met telefoontjes.”

De huisartsen moeten uiterlijk 5 mei de lijst met medisch geïndiceerden aanleveren aan de instantie die de uitnodigingen voor vaccinatie verstuurt. De GGD’s doen uiteindelijk de vaccinatie van deze groep.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in