Schadeclaims Lelystad Aiport moeten deze maand binnen zijn, anders ben je te laat

Ook al moet het definitieve besluit over de opening van Lelystad Airport nog vallen, toch verloopt binnenkort een termijn waarbinnen je aanspraak kunt maken op schade. Dat bevestigt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in antwoord op Kamervragen. Actiegroepen roepen inwoners op brieven te sturen die de termijn verlengen.

Het Luchthavenbesluit is op 1 april 2015 in werking getreden, wat betekent dat de termijn voor het indienen van een verzoek op 1 april verloopt’, schrijft de minister in haar brief. Verzoeken die na die datum binnenkomen, komen niet in aanmerking. Dat de luchthaven nog niet is opengesteld doet volgens de minister niet ter zake, omdat er al vijf jaar een mogelijkheid is om een verzoek in te dienen.

Bezwaartermijn verlengen
Inmiddels zijn 2290 brieven bij het ministerie binnengekomen die betrekking hebben op schadevergoeding. In de antwoorden op Kamervragen van SP-Kamerlid Cem Laçin schrijft de minister dat het wel mogelijk is de bezwaartermijn te verlengen. Volgens het Kamerlid moet de minister zelf die termijn verruimen.

‘De onzekerheid rondom Lelystad Airport komt door de minister en haar werkwijze, dus een ruimere regeling voor nadeelcompensatie moet zij accepteren’, reageert het Kamerlid op de antwoorden. ‘Nu nog niet eens 3000 brieven, terwijl 700.000 mensen er straks last van hebben en geen kant meer op kunnen. Ik vind dat echt niet kunnen.’

Uitstelbrieven en nadeelcompensatie
De opening van vliegveld Lelystad Airport is inmiddels verschillende malen uitgesteld en een nieuwe datum is nog niet genoemd. De brieven die bij het ministerie zijn binnengekomen hebben betrekking op ‘nadeelcompensatie’ voor Lelystad Airport. Nadeelcompensatie wordt vaker gebruikt door overheden. Als een overheid een besluit neemt, kunnen inwoners die daardoor schade lijden er een beroep op doen. Het besluit kan dan volgens de regels zijn genomen, maar de overheid moet dan wel een deel van de daadwerkelijk geleden schade vergoeden.

Volgens de actiegroepen gaat het bijvoorbeeld door geleden schade door geluidsoverlast van vliegtuigen. Diverse gemeenten, politici en actiegroepen op de Veluwe hebben inwoners al gewezen op de verjaring op 1 april 2020 en roepen inwoners op zogenoemde stuitingsbrieven naar het ministerie te sturen. Met zo’n brief kan iemand het recht behouden om in de toekomst daadwerkelijk schade te claimen.

Een voorbeeld van de brief kun je hier downloaden.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in