Kan warmte uit asfalt de huizen in Hattem verwarmen?

Het CDA Hattem geeft aan het belangrijk te vinden dat voor de inwoners voortvarend wordt gewerkt aan nieuwe energiebronnen. Daarbij moet er volgens het lokale CDA ook ruimte zijn voor vernieuwende initiatieven.

Kandidaat-raadslid Robert Klaassen vertelt: “Recent lazen wij over een innovatief project in Veenendaal. Daar wordt warmte uit asfalt gewonnen en elektriciteit uit zonnepanelen in de geluidsschermen en geluidswallen. Eerder hebben wij -samen met CU en PvdA- al gepleit voor geluidsschermen annex zonnepanelen langs de A50 en A28. We zijn benieuwd in hoeverre warmtewinning uit asfalt ook in Hattem mogelijk is.’’

Vragen aan wethouder
Bij monde van fractievoorzitter Teun Juk stelde het CDA hier tijdens de afgelopen raadsvergadering vragen over aan de wethouder. Hij vroeg hem of hij bekend was met het project in Veenendaal, en of hij nader onderzoek wilde doen naar de mogelijkheden voor warmtewinning uit asfalt in Hattem.

Nader onderzoek
Wethouder Schipper gaf aan het initiatief uit Veenendaal te kennen, maar dat de gemeente zich hier nog niet in had verdiept. Schipper gaf aan het idee wel interessant te vinden en zegde toe nader uit te zoeken welke mogelijkheden er voor Hattem zijn.

Zie ook: Met collectoren in asfalt warmte opwekken

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in