Leerhuisavonden in Hattem over Job en aartsmoeders van Israël

De Protestantse Gemeente Hattem organiseert een aantal Leerhuisavonden. Op maandag 14 januari staat de bijbelse figuur Job centraal en op dinsdag 15 januari wordt aandacht besteed aan de rol en betekenis van vrouwen in de Bijbel.

Herkenning?
Inleider van de avond over Job is ds. Wim Hortensius. “We lezen in de bijbel dat Job alles kwijt raakte en dat hij naar God schreeuwt om recht. Eén van de vragen die deze avond: herkennen we zijn reactie? Op 4 en 25 februari wordt de blik nogmaals op Job gericht. Dan met de focus hoe de vrienden op zijn onheil reageren en het antwoord dat God aan Job geeft. Inleider is ds. Wiert Sarolea.

Aartsmoeders
Dorien Verheul merkt op dat we vaak reppen over ‘de God van Abraham, Izaäk en Jacob’, maar dat deze aartsvaders ook vrouwen hadden. “Abraham en Jacob hadden er zelfs meer dan één. Wie waren deze vrouwen en welke hoogte- en dieptepunten maakten zij mee? En wat kunnen wij als vrouwen en mannen die nu leven van deze aartsmoeders van Israël leren?” Deze vragen staan op 15 januari centraal.

Emmaüskerk
De avonden worden gehouden in de Emmaüskerk, van 20.00 tot 22.00 uur. Je kunt je vooraf opgeven via leerhuis@kpnmail.nl Maar wie op de dag zelf nog denkt ‘ik wil ook komen’ kan nog aanschuiven.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in