Hattem op weg naar grootschalige duurzame energieopwekking

Op de Noord-Veluwe wordt in 2030 zo’n 60% van de gebruikte elektriciteit duurzaam opgewekt via zonne- en windenergie. Dat is ongeveer 10 keer meer dan nu.

Deze ambitie vind je in het concept van de Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Veluwe. Het college van Hattem heeft dit concept vastgesteld, waarmee het startsein is gegeven voor het participatieproces met raadsleden en inwoners.

Regio
In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat gemeenten in regionaal verband sámen aan de slag gaan met duurzame energie. Elke regio ontwikkelt een Regionale Energiestrategie. Hierin staat hoe de regio een bijdrage levert aan de doelstelling uit dit Klimaatakkoord. Daarbij gaat het niet over energiemaatregelen die inwoners zelf in huis nemen. Maar wel om de grootschalige opwekking van zonne- en windenergie, waarbij de regio het belangrijk vindt dat inwoners meeprofiteren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld mede-eigenaar van nieuwe energieprojecten worden. (tekst gaat verder na de video)

Verder verduurzamen
Door ruimte te bieden aan initiatieven voor duurzame energie wordt het gebruik van fossiele brandstof overbodig en op CO2 bespaart. De concept Regionale Energiestrategie voor de Noord-Veluwe is klaar en wethouder Auke Schipper is tevreden over de strategie die er nu ligt. “Dit is een belangrijke stap om de energiebehoefte verder te verduurzamen. De plannen dragen bij aan betaalbare energie voor inwoners uit de eigen regio. Er is volop ruimte voor lokaal initiatief. Samen kunnen we aan de slag met de volgende stap van de Regionale Energiestrategie.”

De mening van inwoners
In de Regionale Energiestrategie wordt gekeken waar projecten voor duurzame energie mogelijk zijn. Daarbij zijn vier criteria belangrijk.

  • Wat levert het aan energie op?
  • Is het inpasbaar in het landschap?
  • Welke investeringen moeten er door de energiemaatschappij gedaan worden?
  • Is er draagvlak in de samenleving?

Om dat laatste te toetsen, vraagt de gemeente de mening van inwoners van Hattem. De komende maanden wordt het plan aan de inwoners voorgelegd. Ook is er vanaf half juni een online tool beschikbaar, waarin je als Hattemer jouw voorkeur en mening kunt geven. Daarnaast zal de gemeenteraad vlak na de zomervakantie de inwoners van Hattem uitnodigen om te reageren op de inhoud van de strategie.

Voordat de gemeenteraad in september een besluit neemt over de concept Regionale Energiestrategie, vindt zij het belangrijk om de mening van Hattem te horen en deze mee te laten wegen. De definitieve Regionale Energiestrategie dient uiteindelijk ingediend te worden voor juli volgend jaar.In het klimaatakkoord staat dat we in 2030 in Nederland 35 Terawattuur (TWh) aan grootschalige zonne- en windenergie op land op moeten wekken en zodoende de uitstoot van broeikasgassen (CO2) te verminderen. Daarnaast wordt toegewerkt naar een aardgasvrije gebouwde omgeving (duurzame warmtevoorziening). De Noord-Veluwe verwacht 0,5 TWh aan duurzame elektriciteit in 2030 grootschalig op te wekken. De zeven Noord-Veluwse gemeenten Elburg, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, het Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland werken samen aan de RES. Zij vormen samen de Stuurgroep RES Noord-Veluwe. De gemeenteraden en Provinciale Staten stellen de RES uiteindelijk vast.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in