In gesprek over ‘Als kinderen andere wegen gaan’

Buurtkerk de Open Poort organiseert woensdag 11 januari 2021 om 19.30 een lezing voor ouders van wie kinderen ‘andere wegen’ gaan. Spreker is Margriet van der Kooi predikante van de Protestantse kerk (PKN) te Woerden en jarenlang geestelijk verzorger in diverse verzorginstellingen en ziekenhuizen.

Als kinderen het geloof van hun ouders niet kunnen ‘meemaken’ kan dat over en weer verdriet doen. Soms ook leidt het tot conflicten in het gezin. Ouders voelen zich soms tekortschieten, schuldig en verdrietig. En met wie kun je er over praten? Buurtkerk de Open Poort biedt betrokkenen de gelegenheid om er met elkaar over in gesprek te komen. De avond is bedoeld voor ieder in Hattem die belangstelling heeft voor dit onderwerp.

Voor nadere informatie kun je terecht bij initiatiefnemer Harry Lamberink  via info@harrylamberink.nl of 06-53403459.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in