Niet elke gelovige gaat naar een kerk of moskee

In Hattem wordt dit weekend in de kerken en thuis Pasen gevierd en over tien dagen vieren moslims het Suikerfeest (van 9 april ’s avonds tot 10 april ’s avonds). Niet elke gelovige gaat naar een kerk of moskee.

‘De ontkerkelijking in Nederland lijkt te stagneren, maar dat betekent niet dat het dit paasweekend druk zal zijn in de kerk. Veel gelovigen, met name katholieken, wonen zelden of nooit een dienst bij’, aldus de Volkskrant. De cijfers zijn niet uitgesplitst naar gemeente.

CBS-onderzoek
De Volkskrant baseert zich op een rapport van het CBS uit 2022: ‘De religieuze betrokkenheid is de afgelopen jaren verder afgenomen. In 2012 behoorde nog 54 procent tot een kerkelijke gezindte of een levensbeschouwelijke groepering en in 2019 nog 46 procent. In de drie jaren die volgden, en die in het teken van de coronapandemie stonden, bleef de daling beperkt tot 43 procent in 2022. Ook de deelname aan een religieuze dienst is een activiteit die steeds zeldzamer wordt. In 2012 ging nog 17 procent minstens een keer per maand naar de kerk, moskee of synagoge. In 2019 was dit 14 procent, en 12 procent in 2022. Sinds 2019 is er vooral bij katholieken een daling in het kerkbezoek opgetreden.’

Diensten via de media
‘Gemiddeld volgt 12 procent regelmatig, minstens maandelijks, een dienst via de (sociale) media, zoals via televisie, radio of internet. Dat is in omvang gelijk aan de groep die regelmatig een dienst in een gebedshuis bijwoont. Daardoor neemt de totale groep die het geloof regelmatig praktiseert echter nauwelijks toe. Mensen die een dienst via een mediakanaal volgen, doen dat meestal ook in de gebedshuizen. Van de mensen die zich rekenen tot een kerkelijke gezindte volgt de helft (protestanten en moslims) tot 1 op de 5 (rooms-katholieken) een dienst via de media’, aldus het CBS.

Dit jaar verschijnt er wederom een CBS-rapport over dit onderwerp.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in