Bevolking Hattem in 2019 toegenomen

De bevolking van Hattem is afgelopen jaar toegenomen met gemiddeld 3,1 per 1000 inwoners. Tegenover groei door verhuizingen (+4,4) en migratie (+0,7) staat een afname door natuurlijk verloop (-2) waardoor het saldo uitkomt op een groei van 3,1 per 1.000 inwoners.

Volgens het CBS groeide in 2019 de bevolking in kleinere gemeenten rond de grote steden relatief gezien het sterkst, vooral door verhuizingen vanuit andere gemeenten. In Hattem is deze trend ook zichtbaar, want van de totale groei in Hattem is 4,4 inwoners op 1000 het gevolg van verhuizingen van mensen, zoals Zwollenaren, die gekozen hebben voor Hattem als nieuwe woonplaats.

In absolute zin kregen de grootste steden er de meeste inwoners bij, voornamelijk door immigratie. In Hattem nam het aantal inwoners als gevolg van migratie in 2019 toe met gemiddeld 0,7 inwoner per 1000.

Hattem blijft groeien
Nederland zal in 2035 naar verwachting 18,3 miljoen inwoners hebben, 1 miljoen meer dan nu. Vooral de grote en middelgrote steden waaronder Zwolle zullen groeien, met als gevolg groei voor diverse randgemeenten rondom de grote steden zoals Hattem. In Hattem groeide de bevolking tussen 2015 en 2019 (voorlopige cijfers CBS) met 33 personen per 1.000 inwoners. Op dit moment bedraagt het aantal inwoners van Hattem circa 12.210.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in