Maatregelen Slimme en Schone Mobiliteit Noord-Veluwe goedgekeurd

De provincie Gelderland heeft het Maatregelenpakket Slimme en Schone Mobiliteit 2020-2021 van de Noord-Veluwe goedgekeurd. Onze regio kan met dat maatregelenpakket verder werken aan slimmer en duurzamer vervoer, een bereikbare regio en een schonere leefomgeving.

Projecten
Noord-Veluwe Bereikbaar kan verder met 2 projecten. Het eerste project gaat over de aanpak van werkgevers. Deze aanpak richt zich op het stimuleren van duurzaam reisgedrag van werknemers en het blijven ondersteunen van thuiswerken. Ook na COVID-19. Het tweede project gaat over digitalisering. Deze aanpak richt zich op samenwerken bij het openzetten van mobiliteitsdata voor bijvoorbeeld route-apps. Regio Noord-Veluwe kan hiervoor subsidie aanvragen bij de Provincie Gelderland. Van de totale kosten van € 412.000, is dat voor de  Noord-Veluwe € 340.000 aan subsidie.

Noord-Veluwe Bereikbaar
Deze Noord-Veluwse gemeenten werken samen onder de vlag Noord-Veluwe Bereikbaar: Hattem, Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten. Voor de aanpak van werkgevers doet ook de gemeente Heerde mee.

Slimme Mobiliteit
“De subsidie Slimme Mobiliteit is bedoeld om bestaande infrastructuur beter te benutten én de bereikbaarheid te vergroten door nieuwe technologie, samenwerking en het beïnvloeden van gedrag. Een van de eisen is dat wij eerst het maatregelenpakket goedkeuren”, aldus de provincie Gelderland. “Noord-Veluwe heeft samen met ons de maatregelen om gedrag te veranderen bij het maken van keuzes in mobiliteit verder uitgewerkt. Naast de benadering van werkgevers gaat het om snelfietspaden, hubs en andere maatregelen om woon–werkverkeer duurzamer te maken en ander mobiliteitsgedrag te stimuleren.”

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in