Deelauto’s en e-rijden groeien gestaag

Teun Juk (CDA) stelde 13 mei de gemeente een aantal vragen over o.a. deelauto’s, elektrisch rijden en laadpunten. Op 10 juni werd de raad geïnformeerd.

Deelauto’s
De exploitant MyWheels is niet van plan om het aantal auto’s in Hattem uit te breiden van twee naar vier. Het businessmodel met vier auto’s heeft een stabiele basis maar biedt geen ruimte voor uitbreiding. Onder de huidige omstandigheden zou een uitbreiding € 26.800 per jaar extra kosten voor twee extra deelauto’s ten laste van de gemeentelijke begroting. ‘Gezien het financieel perspectief van de gemeente ontraden wij deze koers’, aldus de gemeente.
De gemeente gaat zich de komende maanden inspannen om nog meer bekendheid te geven aan deelauto’s om dit vervoermiddel meer te gebruiken. Dit geldt niet alleen voor de inwoners maar ook voor de gemeentelijke mobiliteit, zowel voor zakelijk als voor woon-werk verkeer. Mogelijk zal dit bijdragen aan een uitbreiding van twee naar meer deelauto’s in Hattem.

Laadpalen
De provincies Gelderland en Overijssel hebben namens de deelnemende gemeenten waaronder Hattem prijsafspraken gemaakt met de huidige concessiehouder Vattenfall. De huidige vergunning met Vattenfall loopt tot juli 2025. Vattenfall is de enige partij die in de gemeente Hattem openbare laadpalen mag plaatsen gedurende de looptijd van de concessie. (De andere concessiehouders Allego en Park&Charge hebben eerder ook laadpalen geplaatst in Hattem.) Voor de actuele tarieven en geldende afspraken met de verschillende partijen die openbare laadvoorzieningen aanbieden kan gekeken worden op website van de NAL (nationale agenda laadinfrastructuur).

Nieuwe laadpalen
De concessie levert de gemeente financieel een besparing op, omdat de gemeente niet op eigen kosten laadpalen hoeft te plaatsen, maar dit door middel van de concessie overlaat aan de markt. Laadpalen worden in Hattem vooral op aanvraag geplaatst. Inwoners kunnen gratis een openbare laadvoorziening aanvraag als zij niet beschikken over een eigen parkeerplaats. Vattenfall stelt laadpalen beschikbaar.
De komende periode worden zes laadpalen gerealiseerd op de volgende locaties: één paal op de parkeerplaats aan de Distelhoeve, één ter hoogte van Visby 9, één op de carpoolplaats aan de Hessenweg bij de A50, en vier laadpalen verdeelt over de straten van ’t Veen-Noord.

Duurzame mobiliteit
Het thema’s stadhub/emissievrij laden en lossen wordt meegenomen in de
mobiliteitsvisie van de gemeente. De gemeente verwacht in 2025 te kunnen starten met het opstellen van visie en de verkenning.

Lees ook ‘Deelauto’s voor alle Hattemers staan klaar’.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in