Waar moet Hattem het geld vandaan halen?

Hoe kan Hattem de grote tekorten in de jaarrekening en de kadernota opvangen? Op die vraag heeft de gemeenteraad maandagavond 1 juli jl. nog geen eenduidig antwoord kunnen geven. ‘Het is duidelijk dat we te maken hebben met een zware beproeving’, aldus Teun Juk van het CDA.

Uit de kadernota 2019 blijkt dat Hattem de komende jaren grote financiĆ«le problemen verwacht. In 2020 verwacht het college een tekort van 155.000 euro. Ieder jaar wordt het verwachte tekort groter, tot zo’n acht ton in 2023. Die tekorten zullen leiden tot een schuld van meer dan 2 miljoen in 2023.

Het college heeft de afgelopen tijd verschillende bezuinigingsmaatregelen laten onderzoeken. Al die maatregelen samen zouden per jaar gemiddeld zo’n 70.000 euro besparing kunnen opleveren. ‘Maar dat is duidelijk niet genoeg’, sprak ChristenUnie-voorman ArendĀ Palland. ‘We moeten nu samen met alle partijen kijken waar we nog meer geld kunnen besparen.’

Rijksbijdrage
Teun Juk van het CDA beklaagde zich over de Rijksbijdrage voor de gemeenten. ‘Steeds meer gemeenten roepen dat ze een tekort hebben. Wij ook. Hoe kan het dat het Rijk geld overhoudt, maar wij steeds verder moeten bezuinigen?’ Hij kondigde aan bij zijn landelijke fractie aan te zullen dringen op meer geld voor de gemeenten. ‘Ik hoop dat andere partijen dat ook doen.’ Ook de PvdA weesĀ het Rijk aan als veroorzaker van het tekort. ‘Het kan niet zo zijn dat in Den Haag geld op de plank blijft liggen, terwijl wij daar als gemeenten onder lijden’, zei Marie-LupeĀ Stapper-Bosman.

Geen tweede Oldebroek
Wethouder Martijn Hospes benadrukte ook dat het Rijk het lastig maakt om een goede begroting te maken. ‘Zelfs Oldebroek, dat veel geld op de bank heeft, kan de begroting niet rond krijgen. Het Rijk maakt het voor ons nagenoeg onmogelijk om fatsoenlijk te begroten.’

Erik Kort van D66 benadrukte sympathie te hebben voor Oldebroek. ‘Zij geven het duidelijke statement dat zij, met de huidige plannen van het kabinet, 2022 en 2023 niet sluitend krijgen. Niet kapot bezuinigen, maar Den Haag wijzen op de verantwoordelijkheid. Dat is goed.’ ‘Maar wij zitten niet te wachten op het worden van een tweede Oldebroek’, sprak Stapper-Bosman.

Verhoging OZB
In het voorstel van het college was te lezen dat de OZB-belasting gebruikt zal worden om de begroting sluitend te krijgen. ‘Maar als ik goed reken, komt dat neer op een verhoging van 29 procent, oftewel 27 euro per persoon’, zei Juk. ‘Dat kunnen we niet maken.’ Ook andere partijen willen die belastingverhoging niet nu al goedkeuren. ‘Het college wil graag veel geld uitgeven, maar we kunnen niet daarvoor de burger zwaarder belasten’, vond Albert de Boer van de VVD.Ā ‘Als er een verhoging komt, wil ik die beperken tot maximaal 5 procent’, vond Erik Kort van D66.Ā  De PvdA stond daar anders in: ‘We hebben tot nu toe ieder jaar, behalve in 2018, de OZB verhoogd, met 5 procent’, zei Stapper-Bosman. ‘Wat mij betreft is het ook goed om hier nu verder naar te kijken.’

Samen zoeken naar een oplossing
Over Ć©Ć©n ding was iedereen het eens: er moet bezuinigd worden. Waarop, daar moet het college de komende maanden over nadenken. ‘Het voorstel dat er nu ligt, heeft ons niet kunnen overtuigen’, sprak De Boer van VVD. ‘Dus het lijkt me goed dat het college weer naar de tekentafel gaat, en met betere plannen komt.’ Palland hoopte dat, in de zoektocht die nu volgt, alle partijen mee zullen denken. ‘De boodschap is dat we voor een grote opgave staan, en we dus breed zullen moeten zoeken naar oplossingen.’ Hospes is blij met die boodschap. ‘Dit probleem overstijgt de partijprocessen.’

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in