Hattemer senioren naar Woudagemaal

De PCOB organiseert voor haar leden en andere belangstellenden op 15 juni een dagtocht naar Hindeloopen en Lemmer.
In Hindeloopen wordt er ’s ochtends een bezoek gebracht aan het “Eerste Friese schaatsmuseum” en is er gelegenheid dit markante stadje zelf te verkennen. Na een uitgebreide lunch gaat het dan naar Lemmer, naar het Woudagemaal. Dit stoomgemaal is het grootste nog werkende gemaal en heeft daardoor een plaats op de UNESCO werelderfgoedlijst gekregen. De deelnemers krijgen er een rondleiding door vrijwilligers, die ook betrokken zijn bij het onderhoud van dit gemaal.

De dag wordt – desgewenst – afgesloten met een gezamenlijk diner in Hattem.
Bij deze dagtocht zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar. Belangstellenden (ook niet-PCOB-leden) kunnen informatie inwinnen en zich aanmelden via christelijke.seniorenreizen@gmail.com.

Stichting Christelijke seniorenreizen Hattem en omstreken
De onlangs opgerichte “Stichting Christelijke Seniorenreizen Hattem en omstreken” organiseert eendaagse en meerdaagse reizen voor “senioren” uit Hattem en omstreken. De stichting wil daarmee een traditie, die ooit door Sikko en Dikkie Schollema in het leven is geroepen, voortzetten. Deze nieuwe stichting werkt zonder winstoogmerk en wil zich inzetten voor kerken en organisaties die hun standplaats in Hattem hebben.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in