Hattemse Zomerspelen zijn leuk en goed voor de taal

De gemeente Hattem heeft 16.576 euro beschikbaar gesteld voor het project Hattemse Zomerspelen. Dit bedrag komt uit de NPO-gelden; geld dat de landelijke overheid beschikbaar heeft gesteld voor het wegwerken van leerachterstanden die zijn ontstaan als gevolg van Corona. De zomerspelen vinden plaats in week 33 en 34 en richten zich op alle leerlingen van de basisscholen in Hattem, en in het bijzonder die kinderen die een taalachterstand hebben of die in een taalarme omgeving opgroeien. Juist de interactie die ontstaat tussen de diverse groepen leerlingen is belangrijk.

Christina Tuynman is door de gemeente aangesteld als procesbegeleider. Zij doet dit naast haar reguliere werkzaamheden als IB’er van OBS De Vlonder. Zij vertelt dat: “de nadruk ligt op ontspanning. De kinderen moeten het leuk vinden. Het is geen schools klasje en de kinderen komen ook niet naar school om taalles te krijgen.  Er zijn veel actieve taalmoment met interactie. Door corona hebben kinderen veel gemist en hierdoor kunnen ze onbewust oefenen met taal.”

Samenwerking
Voor het project zoekt Christine de samenwerking met verschillende partijen in Hattem zoals de bibliotheek en de buurtsportcoaches. “Maar ook met het Taalpunt, want we willen ook die ouders erbij betrekken. De activiteiten vinden dan ook plaats in en rond De Marke. Het valt mij op dat er in Hattem veel informatie en kennis is om er iets moois van te maken. Er zijn zoveel mensen beschikbaar dat we geen beroep hoeven te doen op de docenten van de kinderen.”

Sociale vaardigheden
Gedurende de ochtenden gaan de kinderen interactief bezig met taalactiviteiten zoals het zingen van een musicallied of programmeren met robotica. ’s Middags is er ruimte voor sport en spel. Hierin oefenen de kinderen onbewust hun sociale vaardigheden, maar ook gebruiken ze taal om te communiceren met elkaar.

Pilotproject
De Hattemse Zomerspelen zijn dit jaar een pilot. Na afloop schrijft Christina een evaluatierapport en plan voor aanpak om dit project ook de komende jaren uit te kunnen voeren.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in