Tag: jacob van emst

Jacob wacht een jaar na de dijkdoorbraak nog op zijn schadevergoeding

Bijna een jaar geleden hadden we te maken met enorme wateroverlast in de provincie. Er brak begin juli zelfs een dijk door en de...

Boer Van Emst in Hoenwaard maakt van afvalstoffen bodemverbeteraar

Het nieuws wordt op het moment gedomineerd door de CO2-discussie. Dit raak alle boeren, ook die in Hattem. In de Hoenwaard in Hattem is...

Weidevogels in Hoenwaard Hattem komen door droogte in grote problemen

De vroege droogte dit jaar is problematisch voor broedende weidevogels. Al jaren is Jacob van Emst niet alleen melkveehouder, maar zorgt hij ervoor dat...