Hattem verwacht over 2020 een positief begrotingsresultaat van € 442.200,-

De najaarsnota 2020 van de gemeente Hattem laat een positief begrotingsresultaat zien. De afgelopen maanden zijn veel extra uitgaven gedaan vanwege de corona-crisis, maar hier staan extra inkomsten tegenover vanuit Den Haag. Wethouder Hospers verwacht dat de gemeente Hattem 2020 zal afsluiten met een positief begrotingsresultaat van € 442.200,00.

Pakket steunmaatregelen
Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2020 heeft de gemeenteraad besloten tot een pakket steunmaatregelen voor verenigingen, maatschappelijke instellingen en bedrijven ter hoogte van € 160.000,- met dekking uit de algemene reserve. Tot deze steunmaatregelen behoren onder andere het kwijtschelden van huren voor binnen- en buitensporten en musea. En het niet opleggen van belasting voor terrassen, reclame-uitingen en horeca-vergunningen.

In de najaarsnota is de begroting 2020 bijgesteld op basis van het compensatiepakket dat het Kabinet aan gemeenten beschikbaar heeft gesteld. Aan de ene kant is dit compensatie voor wegvallende inkomsten bij gemeenten – zoals toeristenbelasting – en hogere uitgaven. Anderzijds gaat het om compensatie voor verdere steunmaatregelen aan met name verenigingen en maatschappelijke organisaties.

In het totaal gaat het hier om een bedrag van € 360.000,-. Dit bedrag is exclusief het voorschot dat is ontvangen uit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo).

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in