Thuis als het kan, ziekenhuis als het moet

Streekziekenhuis Isala is één van de koploper ziekenhuizen op het gebied van digitale zorg. Sinds begin 2019 heeft Isala een Connected Care Center. Met als doel de ontwikkeling en groei te stimuleren van ziekenhuiszorg, waarbij de patiënt niet naar het ziekenhuis komt maar thuis in zijn vertrouwde omgeving kan blijven. Waarom is dit zo belangrijk en wat levert het jou als patiënt op?

‘Via het Connected Care Center wil Isala er de komende jaren naar toewerken dat 25 procent van de zorg die nu nog in het ziekenhuis gegeven wordt, thuis plaatsvindt. Dit doen we omdat we geloven dat digitalisering van zorg ertoe bijdraagt dat het prettiger, beter en veiliger voor patiënten wordt. We zijn hard op weg om deze doelstellingen te realiseren’, legt Tom Faber, programmamanager Connected Care Center, uit. ‘Deze ontwikkeling is nodig om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Er moet namelijk iets veranderen, want de komende jaren stijgt de vraag naar zorg door de vergrijzing, terwijl er door diezelfde vergrijzing minder mensen zijn die in de zorg kunnen werken.
Het moet dus slimmer en goedkoper. ‘Maar wel op zo’n manier dat dit juist meerwaarde heeft voor onze patiënten’, reageert Tom. ‘Dit kan als we de unieke kracht van onze zorgprofessionals combineren met technologie zoals monitoring thuis van patiënten.’

Meer zorg, minder ziekenhuisbezoek
‘Met monitoring kunnen we ervoor zorgen dat patiënten met vooral langdurige of chronische aandoeningen minder vaak naar het ziekenhuis hoeven voor controle, terwijl ze juist meer contact hebben met hun arts of verpleegkundige’, vertelt Job Leenen, projectleider en promovendus monitoring binnen het Connected Care Center. Hoe dat monitoren eruitziet verschilt per ziektebeeld en per patiënt. ‘Soms geven draagbare devices zoals een slimme pleister, ICD of smartwatch daadwerkelijk gegevens zoals hartslag, temperatuur, ademhaling en zuurstofgehalte door vanuit de patiënt thuis aan de specialisten in het ziekenhuis. Maar het monitoren kan er ook uit bestaan dat een patiënt regelmatig vragenlijsten via een app invult over zijn of haar klachten. Ziet de verpleegkundige aan de hand van de antwoorden dat het minder goed gaat, dan neemt hij of zij contact op met de patiënt en bespreken ze samen eventuele acties. Het aanpassen van de medicatie bijvoorbeeld.’

De patiënt hoeft dankzij het monitoren dan minder vaak naar het ziekenhuis, wat toch wel eens als belastend wordt ervaren als je (chronisch) ziek bent. Ook blijkt bijvoorbeeld bij COPD-patiënten dat zij dankzij monitoring minder vaak en minder lang opgenomen hoeven te worden. Dit komt omdat verslechtering van hun klachten eerder wordt opgemerkt en er op tijd ingegrepen kan worden. Dit laat mooi zien dat het zowel voordeel heeft voor de patiënt als om de druk op de zorg te verminderen.

Meerwaarde tijdens coronagolf
De meerwaarde van monitoring bleek ook tijdens de tweede coronagolf. Isala zette monitoring toen in om de druk op de zorg te verminderen én patiënten thuis in hun vertrouwde omgeving zorg te bieden. Job: ‘Als Isala hebben we monitoring toen op twee manieren ingezet. Allereerst om patiënten met COVID-19 die een verhoogd risico op ernstige klachten hadden in de gaten te houden zodat we op tijd zorg konden bieden en ziekenhuisopname zoveel mogelijk konden voorkomen. Hiermee leverden we een dienst aan de huisartsen in de regio. Zij konden vertrouwen op de monitoring vanuit het ziekenhuis. Daarnaast konden patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis, door inspanningen van de afdeling Longgeneeskunde, eerder ontslagen worden naar huis dankzij monitoring in combinatie met zuurstof.’

Thuisomgeving
Bij de thuismonitoring van COVID-19 kregen patiënten thuis onder andere een saturatiemeter waarmee ze dagelijks het zuurstofgehalte in hun bloed konden meten. Bij verslechtering van de waarde werd gekeken welke zorg nodig was. ‘Patiënten met COVID-19 die werden gemonitord om een ziekenhuisopname te voorkomen, gaven na afloop de monitoring een mooie 7,9’, vertelt Job. ‘Zij gaven aan zich door de monitoring veilig te voelen, terwijl het fijn was om in hun vertrouwde omgeving te herstellen. Tegelijkertijd hielp het Isala om voldoende bedden beschikbaar te houden voor patiënten die echt intensieve zorg nodig hadden.’

Blik naar de toekomst
‘Op dit moment zetten we monitoring binnen Isala al volop in bij verschillende ziektebeelden zoals bijvoorbeeld COPD, astma, hartfalen, bepaalde vormen van kanker en de ziekte van Crohn. In de toekomst zal dit nog veel meer worden’, blikt Job vooruit op de toekomst. ‘Samen met specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners in Isala kijken we hoe connected care binnen hun specialisme kan bijdragen aan nog betere zorg en het patiënten kan helpen om meer regie over hun eigen gezondheid te krijgen.’

Job vervolgt: ‘Dit doen we juist samen met zorgprofessionals en niet alleen maar van achter een bureau vol onderzoeken en rapporten. Mijn eigen verpleegkundige achtergrond helpt daarbij en Gijs Patijn, medisch adviseur binnen het Connected Care Center, is chirurg. Juist dankzij die blik vanuit de praktijk kunnen we innovaties op poten zetten die de zorg voor onze patiënten echt beter maakt. Dát is waar we met ons team vol passie aan werken: Thuis als het kan, ziekenhuis als het moet. Oftewel zorg die altijd dichtbij de patiënt is.’

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in