Isala: wachtlijsten worden korter

Isala werkt stap voor stap aan het verkorten van de wachtlijst van niet-urgente zorg. Roos Leber, lid van Isala’s Raad van Bestuur: ‘Inmiddels weten wij dat verschillende creatieve oplossingen nodig zijn.’
‘Het aantal patiënten dat lang wacht op een operatie wordt gelukkig steeds minder. Direct na de corona-periode was van ongeveer 8500 patiënten de zorg uitgesteld. Spoedpatiënten en andere urgente patiënten bleven we behandelen, maar de planbare zorg lag voor een groot deel stil. We hoopten dat wij de zorg in ruim een jaar konden inhalen. Maar de waarheid is weerbarstiger. Zo makkelijk is het niet om extra operaties te doen naast de operaties en behandelingen die er ‘gewoon’ al plaatsvinden. De derde coronagolf heeft veel roet in het eten gegooid. Onze medewerkers werken hard en we kunnen niet het onmogelijke van ze vragen.’

Daling
‘Inmiddels is de wachtlijst voor uitgestelde zorg gedaald naar 6100 patiënten. Zo laag is het sinds de start van corona niet geweest. Dat geeft mij moed, maar we zijn er écht nog niet. We voelen ons verantwoordelijk voor onze patiënten, het heeft nog steeds ons volle aandacht nodig. Maar op een dag is de uitgestelde zorg, die door corona is ontstaan, weggewerkt.’

Wie staan op de wachtlijst?
‘Het gaat om patiënten die wachten op een operatie die planbaar is. Het soort operaties is enorm divers: dat gaat van een operatie aan de neus tot een borstverkleining, van een navelbreuk tot een galblaasoperatie. Deze ingrepen vinden in dagbehandeling plaats of er is een korte opname nodig. Wij kunnen ons goed voorstellen dat het heel vervelend is om lang te moeten wachten. Toch zijn er ook patiënten die zeggen dat de klachten meevallen of bij wie de klachten inmiddels zelfs weg zijn. Dat kan een reden zijn om van de operatie af te zien.’

Wachtlijst verkorten
‘Creatieve oplossingen zijn nodig. In ons ziekenhuis, maar ook in afstemming met zorgverleners en ziekenhuizen om ons heen. Alleen zo wordt de wachtlijst stapje voor stapje korter.
Een deel van onze patiënten opereren wij buiten Isala, in zelfstandige behandelcentra. Vorig jaar hebben we in het najaar extra geopereerd op zaterdagen en dat doen we nu weer. We hopen in het voorjaar twee extra operatiekamers te kunnen openen. Op dit moment werven we de medewerkers daarvoor. Daarnaast maken we afspraken met andere ziekenhuizen in de regio om patiënten daar te opereren.’

Zorgbemiddeling
‘Onlangs hebben we alle patiënten die langer dan zes maanden op de wachtlijst staan gebeld. We hebben hen gevraagd hoe het met ze gaat. Mensen bij wie de klachten zijn verergerd bellen we terug om te bespreken wat het beste is om te doen. Een deel van de patiënten geeft aan dat zij niet meer op de wachtlijst hoeven te staan. Zij hebben geen of nauwelijks klachten meer. Of ze zijn inmiddels in een ander ziekenhuis geopereerd.
We hebben tijdens de belronde ook gevraagd of patiënten in een ander ziekenhuis geopereerd willen worden, als ze daar eerder aan de beurt zijn. Iedereen die hier positief op reageerde, sturen we samen met de zorgverzekeraar een brief, waarin zorgbemiddeling door de verzekeraar wordt aangeboden. We hopen dat we zo samen met de ziekenhuizen in de regio wachtende patiënten sneller kunnen helpen.’

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in