‘Daar kun je toch niks op tegen hebben’ – tentoonstelling Over Geloof & Liefde

Vrijdag 31 mei opende wethouder Koen Castelein in het stadhuis de tentoonstelling Over Geloof & Liefde. Daarmee wil de gemeente het gesprek starten over diversiteit en veelkleurigheid, over geloof en homoseksualiteit. ‘Als gemeente willen we graag een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Dit geldt voor alle inwoners en medewerkers van de gemeente Hattem. Door gesprekken op gang te brengen, overtuigingen en ervaringen een stem te geven, leren we elkaar beter kennen en begrijpen. De campagne is bedoeld om bruggen te bouwen tussen de LHBTI-community en geloofsgemeenschappen. Ofwel: geloof en liefde verbinden’, aldus de gemeente in haar uitnodiging.

Voorafgaande aan de opening was er in het stadhuis een officieel moment. Bernhard Moorlag, ambassadeur van het project Geloof & Liefde, betrokken bij stichting Verscheurd, opende met de woorden: ‘Er is veel werk aan de winkel. Ook in Hattem hoorde ik dat dat zo is. Vanmorgen werd ik geïnterviewd en ik kreeg de opmerking: “In jullie magazine staat de zin: Binnen de kerken mag je het wel zijn maar niet doen. Dat dat nog in jullie magazine staat, dat raakt me.” Waarop ik antwoordde: We gaan met elkaar gesprek, daar gaat het om.’

Je eigen toon vinden
Wethouder Koen Castelein zei o.a.: Aan ons de taak niet weg te kijken, het gesprek te starten. Wat zou ik doen, hoe kan ik helpen? En: Hoe gaat het écht met je? (…) Ik ben trots dat Hattem een stad is waar je kleurrijk jezelf kan zijn. Verankerd in ons bestuursakkoord. Gesteund door de raad. Want laat me duidelijk zijn: het ‘warme land’ binnen onze stadsmuren – waar je vroeger kwam schuilen voor het gure weer buiten in de velden – is een gastvrije en open plek. Een plek waar je rebels mag zijn als Daendels tegen de stadhouder. Waar je net zoals het penseel van Jan Voerman je eigen weg mag zoeken. Waar je je eigen toon mag vinden zoals Robert Long deed in zijn liedjes geschreven aan de Eliselaan.’
De gehele toespraak is te zien op YouTube.

Klanken die samenvloeien
Herman Weelink en Jasmine Buitenweg improviseerden vervolgens op cello en harmonium (‘er moet toch een orgel aanwezig zijn als je het hebt over geloof en liefde’, zei Weelink met een knipoog). Dat improviseren vloeide over van in eerste instantie hoge tonen van het harmonium aangevuld door de cello, in warme harmonische klanken, met een diepere toon van weemoed, triestheid (?).

De ‘vader-pastor’
Kerk en staat, een tentoonstelling in het stadhuis? Die vraag stelde RTV Hattem destijds aan de wethouder. Vanmorgen bleek dat het kon. Kerk en staat kunnen elkaar aanvullen en versterken.
Wim Hortensius, predikant van de Protestantse Gemeente Hattem, vertelde een persoonlijk verhaal over hoe hij als ‘vader-pastor’ zijn dochter trouwde met haar vrouw. ‘In ons eigen land hebben ze last van discriminatie. Denigrerende opmerkingen als ze hand in hand lopen. (…) In de kerk waar ik predikant ben, mag een kerk zelf beslissen of men over een relatie of huwelijk de zegen mag uitspreken. In de Hattemse gemeente doen we dat, maar dat is niet overal binnen de PKN mogelijk.’
‘Ik geloof erg in de kracht van ontmoeting. Als mensen werkelijk luisteren, is er meer mogelijk dan wij denken. Geloof en liefde, wat kan dat een heel gelukkige combinatie zijn.’

Verbonden-zijn met de samenleving
Herman Weelink maakte indruk met zijn persoonlijke verhaal over ‘The only gay in the village’, zijn jeugd in Lemelerveld, zijn fundamentele zoektocht naar wie ben ik en wie mag ik zijn. Hij verwees naar een interview met Jim van Os, hoogleraar psychiatrie in Trouw, waarin Van Os signaleert dat het gemeenschappelijke perspectief wegvalt in de samenleving. Quote: “De kwaliteit van onze relaties is het fundament van ons leven. Dat mensen geen of weinig verbintenis met anderen ervaren is daarom volgens mij een crisis, of misschien wel dé echte crisis van deze tijd. Gebrek aan vertrouwen en zingeving zijn daar een gevolg van. Je zou kunnen zeggen dat een hele belangrijke kernvraag voor onze tijd is: hoe verbonden voel jij je met de samenleving?” Weelink voelt die verbinding in Hattem en gaf een voorbeeld over hoe hij getroost werd toen zijn relatie was verbroken. Weelink eindigde met een uitspraak van zijn vader over zijn relatie: ‘Daar kun je toch niks op t’gn hebb’n.’

Over de tentoonstelling
De expositie Geloof & Liefde is onderdeel van een gelijkluidende campagne in enkele gemeenten, waaronder Hattem. De tentoonstelling wordt vergezeld van een website en een magazine die als doel hebben het gesprek op gang te brengen tussen verschillende werelden. De tentoonstelling is tot 2 juli in het stadhuis te bekijken.

Op 11 april publiceerde RTV Hattem over de tentoonstelling, die op dat moment in Zwolle te zien was, en de wens van de gemeente om deze naar Hattem te halen. We vroegen wethouder Koen Castelein toen naar zijn beweegredenen.
Waarom moet nu juist de burgerlijke gemeente een rol spelen in dit gesprek over Geloof & Liefde?
‘Het doel van de campagne is gesprekken op gang brengen. Overtuigingen en ervaringen een stem geven. Bruggen bouwen. Vanuit het idee dat we nog veel niet van elkaar weten, maar door open en nieuwsgierig te zijn kunnen we over en van elkaar leren. We willen in Hattem een gemeente zijn waarin iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. We willen graag de dialoog op gang brengen en verschillende werelden bij elkaar brengen. Daarom zien we voor de gemeente wel degelijk een rol; misschien als neutrale partij die het beste wil voor ál haar inwoners.’ Lees verder…

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in