Visiedocument en Kijk- en Luisteronderzoek RTV Hattem

Vorige week is er een bijeenkomst geweest voor de medewerkers van RTV Hattem. Hierin is het interim-bestuur van de lokale omroep met de medewerkers in gesprek gegaan over de voortgang van de omroep. De basis van dit gesprek vormde het Visiedocument.

Voor dit document zijn gesprekken gevoerd met 14 medewerkers, leden van het PBO, oud-bestuursleden en vertegenwoordigers van de politiek, media, ondernemers en sport. Door deze gesprekken is een breed beeld ontstaan over de vraag: Is RTV Hattem levensvatbaar voor de toekomst?

Ja, mits..
Het antwoord op deze vraag is een volmondig: jazeker, míts aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden staan beschreven in het Visiedocument en uit de dialoog met de medewerkers bleek dat deze breed worden gedragen.

Kijk- en luisteronderzoek
Ook zijn de resultaten van het Kijk- en Luisteronderzoek, dat in december is gehouden, gepresenteerd. Uit het onderzoek blijkt dat ruim 90% van de Hattemers weten dat RTV Hattem bestaat. De gebruikers van de media van RTV Hattem kiezen met name voor lokaal georiënteerde informatie, Hattems nieuws, zoals: actualiteiten, politiek, nieuws, sport en kerkelijke informatie. En dat wordt door de Hattemers met meer dan een 7 gewaardeerd.

Verbinding met burgers
Het interim-bestuur zegt hierover: “Door deze programma’s verbindt RTV Hattem burgers met elkaar en met hun omgeving. Herkenning, nabijheid, gemeenschapsgevoel en participatie zijn daarbij kernbegrippen die in de antwoorden van de enquête zijn terug te vinden.”

Stukken opvragen
Interesse in het volledige Visiedocument en alle resultaten van het Kijk- en Luisteronderzoek? Stuur dan een mail met jouw naam- en adresgegevens naar info@rtvhattem.nl